حفرچاه كشاورزي درمحله گلستان اهرم ضروري است

بوشهر- ايرنا- فرماندار تنگستان گفت: براي برطرف كردن مشكل كم آبي باغداران محله گلستان شهر اهرم حفر چاه كشاورزي ضروري است.

به گزارش ايرنا، عبدالحسن رفيعي پور روز پنجشنبه در نشست با باغداران اهرم افزود: انتظار مي رود با بهره برداري و آبگيري سد خائيز تا 2سال آينده مشكلات آب نخيلات باغداران اين شهرستان حل و فصل شود.
وي تاكيد كرد: بايد با پيگيري آب منطقه اي دستگاه حفر چاه مجوز دار براي كف شكني چاه هاي كشاورزي باغداران وارد شهرستان تنگستان شود.
رفيعي پور گفت: همچنين شركت آب منطقه اي براي جبران كمبود آب كشاورزي اهرم اگر در نقاط ديگري از اين شهر امكان حفر چاه و دستيابي به آب مناسب باشد اين موضوع را بررسي و نسبت به آن اقدام كند.
شهر اهرم مركز شهرستان تنگستان از مناطق مهم توليد خرما در استان بوشهر است.
6047/6043