زلزله 3.6 ريشتري مريوان در كردستان را لرزاند

سنندج - ايرنا - زلزله اي به قدرت 3.6 ريشتر (مقايس امواج دروني زمين) ساعت 7 و 59 دقيقه و 51 ثانيه روز پنجشنبه نقطه صفر مرزي شهرستان مريوان در استان كردستان را لرزاند.

به گزارش مركز لزره نگاري ايران، ساعت 7 و 59 دقيقه و 51 ثانيه روز پنجشنبه دوم خرداد زمين لرزه اي در عمق 10 كيلومتري زمين با عرض جفرافيايي 35.68 درجه شمالي مرز عراق و كردستان - حوالي مريوان (كردستان) رخ داد.
نزديكترين شهرها به اين زمين لرزه مريوان با 24 كيلومتر، چناره و بويين سفلي با 28 كيلومتر بودند و نزديكترين مراكز استان به آن نيز سنندج در 98 كيلومتري و كرمانشاه در 178 كيلومتري است.
آرتيكاس اقبال سرپرست فرمانداري مريوان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه اين زمين لرزه در شهر مريوان احساس نشده است، اظهار داشت: مركزيت اين زمين لرزه در خاك عراق گزارش شده و با توجه به مجاروت آن دستگاه هاي لرزه سنج آن را ثبت كرده اند.
شهرستان مريوان در 125 كيلومتري غرب سنندج مركز استان كردستان واقع شده و از قمست غرب خود به شهر پنجوين در استان سليمانيه اقليم كردستان عراق با 100 كيلومتر مرز متصل است.
كردستان از استان هاي مرزي كشور است كه 227 كيلومتر مرز با شمال عراق دارد.
3034/9102