تسهيلات 18  گانه گمرك براي فعالان مجاز اقتصادي ابلاغ شد

بندرعباس- ايرنا- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: گمرك در راستاي سياست‌هاي دولت براي حمايت از توليد و صادرات تسهيلات جديد 18 گانه اي را براي فعالان مجاز اقتصادي ابلاغ كرده است.

به گزارش ايرنا، خليل قاسمي شامگاه چهارشنبه در نشستي در همين رابطه بيان داشت: گمرك اين تسهيلات را براي فعالان توليدي و تجاري به ‌ويژه توليدكنندگان و صادركنندگان بدون سابقه تخلف گمركي در نظر گرفته و طي شيوه‌ نامه‌اي ضوابط برخورداري فعالان مجاز اقتصادي واجد شرايط از اين تسهيلات را به گمركات اجرايي ابلاغ كرده است.
وي افزود: اين تسهيلات شامل ترخيص كالا خارج از سطح سه (مسير قرمز)، پذيرش ضمانت ‌نامه بانكي حداكثر يكساله براي ترخيص قطعي ماده 6 قانون امور گمركي، پذيرش ضمانت ‌نامه بانكي براي ترخيص قطعي و ساير رويه‌هاي ماده 6 آيين ‌نامه اجرايي قانون امور گمركي، استفاده از تسهيلات ماده 57 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي، استفاده از تضمين بيمه‌اي براي صادرات است.
قاسمي بيان داشت: استفاده كامل از تسهيلات بسته حمايت از توليد، استفاده كامل از تسهيلات بسته حمايت از صادرات، تخفيف در هزينه خدمات انجام امور گمركي، موضوع بند الف ماده سه آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي (حداكثر تا سقف 50 درصد)، استفاده از حداقل تضمين در تمام مواردي كه در قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي به تضمين اشاره شده، رسيدگي به پرونده اختلافات گمركي فعالان اقتصادي مجاز به‌ صورت فوري و خارج از نوبت در كميسيون‌هاي پيگيري به اختلافات گمركي بخش ديگري از اين تسهيلات است.
وي ارائه مجوز ايجاد انبار اختصاصي، انجام فرآيند استرداد، مطابق با تسهيلات پيش‌بيني شده در بسته حمايت از توليد با اخذ تعهد،نگهداري بخشي از كالا به‌عنوان وثيقه خارج از نوبت مطابق تسهيلات پيش‌بيني شده در بسته حمايت از توليد با اخد تعهد را از ديگر موارد تسهيلات 18 گانه عنوان كرد.
قاسمي همچنين استفاده از تسهيلات ماده 42 قانون امور گمركي، استفاده از تسهيلات موضوع استاندارد 32-3 كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو، استفاده از تسهيلات ماده 6 قانون امور گمركي كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي با تعهد مسئولان مالي سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانكي با حداكثر سقف يكساله، رسيدگي خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرايب تعيين شده و ضريب اهميت زماني سطح دو در سامانه جامع امور گمركي، پذيرش و تسهيل ورود موقت براي صادركنندگان را جزء تسهيلات 18 گانه گمرك اعلام كرد.
اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: به استناد مفاد تبصره 1 ذيل بند الف بخشنامه «دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت ‌نامه بانكي» رئيس كل گمرك ايران (در خصوص پذيرش ضمانت‌هاي موضوع بندهاي 2 و 3 و 6 ذكر شده)، ارائه ضمانت‌نامه بانكي با سررسيد حداكثر يكساله بابت حقوق ورودي از سوي شركت‌هاي مصوب شده به‌عنوان فعال اقتصادي مجاز (AEO) در هر زمان از سال امكان‌پذير است.
قاسمي تاكيد كرد: در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شركت‌ها از معيارهاي مندرج در شيوه‌نامه، تسهيلات اعطايي لغو خواهد شد.
7198/6048