نام استاد دانشگاه صنعتی در فهرست دانشمندان برتر دنیا قرار گرفت

كرمانشاه- ایرنا- براساس آخرین نتایج منتشر شده در تاریخ نهم ماه مِی سال 2019 توسط پایگاه ESI، نام دكتر رضا همتی عضو هیأت علمی جوان گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی كرمانشاه در فهرست یك درصد دانشمندان برتر جهان در دسته موضوعی مهندسی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه صنعتی كرمانشاه روز پنجشنبه در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: پایگاه استنادی كلاریویت آنالیتیكس (Clarivate Analytics) هر 2 ماه یكبار به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر می پردازد كه این اطلاعات در پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI)، منتشر می گردد.
دكتر علی اكبر اختری افزود: این فهرست براساس فعالیت 10 سال اخیر پژوهشگران تنظیم و هر 2 ماه یك بار به روز رسانی می شود.
وی معیار انتخاب دانشمندان برتر را تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن‌ها در رشته و دسته های موضوعی 22 گانه مورد ارزیابی توسط پایگاه ESI دانست و افزود: پژوهشگران براساس تعداد استناد مرتب سازی و یك درصد برتر در هر دسته موضوعی معرفی می شوند.
وی زمینه اصلی تحقیقاتی دكتر همتی را انرژی های تجدید پذیر و مدیریت انرژی در سیستم های قدرت دانست و گفت: براساس اطلاعات پایگاه Web of Science تا كنون 985 استناد به نتایج این تحقیقات صورت گرفته است.
وی اظهار داشت كه امروزه استناد به عنوان مهمترین شاخص تعیین میزان اثرگذاری پژوهش در سطح بین المللی پذیرفته شده است؛ بنابراین قرار گرفتن در جمع پژوهشگران یك درصد برتر دنیا، نیازمند به كارگیری راهبردهای مناسب توأم با تلاش و پشتكار مضاعف است.
اختری افزود: تعداد محدود اساتید راه یافته به این فهرست كه عموماً عضو هیأت علمی دانشگاه های مطرح كشور هستند، مؤید این ادعاست.
وی تصریح كرد: قرارگیری نام دكتر رضا همتی در این فهرست در حالی كه تنها چهار سال از آغار فعالیت او در كسوت عضو هیأت علمی می گذرد، نشان دهنده كیفیت و تأثیرگذاری بالای نتایج پژوهش های انجام شده است.
دانشگاه صنعتی كرمانشاه فعالیت خود را از سال 86 آغاز كرد و اكنون 2 هزار و 250 دانشجو دارد كه تدریس این تعداد دانشجو توسط 52 نفر عضو هیات علمی و 52 نفر عضو هیات غیرعلمی انجام می شود.
استان كرمانشاه در مجموع 100 هزار دانشجوی شاغل در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی دارد.
3033/8066