كرسی های نظریه پردازی اعتبار علمی دانشگاه را افزایش می دهد

تهران- ایرنا- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور گفت: برگزاری كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره سطح و اعتبار علمی دانشگاه را افزایش می دهد.

محمدهادی امین ناجی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، در خصوص طرح و برنامه های دانشگاه پیام نور در سال 98 عنوان كرد: طرح های معاونت فرهنگی و اجتماعی براساس محورهای 14 گانه مشخص شده و در حال ابلاغ به واحدها و مراكز پیام نور است.
وی افزود: یكی از مهم ترین برنامه ها كه از سال 97 آغاز شده و باید توسعه یابد؛ برگزاری كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره اعضای علمی پیام نور است.
امین ناجی ادامه داد: همچنین یكی دیگر از طرح های مورد تاكید، برگزاری كرسی های آزاداندیشی برای دانشجویان در سطح ملی است.
وی تصریح كرد: برگزاری كرسی های نظریه پردازی، نقد، مناظره و آزاداندیشی سبب رشد گفتمان گفت وگو محور در كشور می شود؛ گفتمانی كه نیاز امروز جامعه ایران است.
امین ناجی یادآور شد: در این مناظرات بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات و... سبب دستیابی به نتایج مشترك و در نتیجه اعتلای فكر و اندیشه و فرهنگ می شود.
وی خاطرنشان كرد: همچنین طرح مسائل از دیدگاه های متعدد و بیان نظرات مكمل، مصحح و مخالف آن سبب كاهش بسیاری از نزاع های علمی می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: این كرسی ها باید از مداخلات بیرونی نیز بركنار باشد و فضای فكر و اندیشه را فارغ از هر حاشیه به بطن موضوعات علمی - تخصصی سوق دهد.
امین ناجی افزود: جامعه باید دانشگاه را دانشگاه ببیند؛ در این صورت برگزاری كرسی های نظریه پردازی سبب ایجاد یك محیط بانشاط در دانشگاه ها و مراكز علمی و همچنین رشد و توسعه تفكرات علمی و اندیشه های عقلانی می شود.

**همگانی سازی ورزش
وی ادامه داد: یكی دیگر از مهم ترین برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور در سال 98 همگانی سازی ورزش در جهت حفظ سلامت روحی و جسمی دانشجویان است.
امین ناجی توضیح داد: ورزش دارای سطوح آموزشی، تربیتی، عمومی و قهرمانی است و هریك از این سطوح باید در دانشگاه گسترش یابد؛ اما اولویت، بهره مندی همه دانشجویان از امكانات تربیت بدنی و ورزشی است.
وی افزود: در سال جدید علاوه بر حضور دانشجویان در مسابقات ملی، لیگ های جهانی و...، تاكید بر مشاركت همگانی آنها در فعالیت های ورزشی است.
امین ناجی تصریح كرد: سایر برنامه های سال 97 نظیر توسعه كانون های كارآفرینی، حمایت از فعالیت های تولیدی و... در سال 98 نیز تداوم می یابد.
وی با بیان این كه كانون های كارآفرینی دانشجویی در هریك از واحدها و مراكز پیام نور فعال شده است، تاكید كرد: این كانون ها به همراه شبكه های دانش بنیان چگونگی ایجاد اشتغال و فرایند تولید را مورد بررسی قرار می دهند.
امین ناجی با اشاره به بازدید از مراكز صنعتی ادامه داد: از طریق برقراری ارتباط با صنعت، نیازهای تولیدی با دستاوردهای دانشگاهی مبادله می شود. این مهم ضمن ارتقای سطح علمی دانشگاه، در رونق تولید نیز بسیار موثر است.
دانام**9484**1584**9121