500ميليارد تومان تسهيلات براي احداث گلخانه در مازندران پرداخت مي شود

نوشهر - ايرنا - مدير باغباني سازمان جهادكشاورزي مازندران با اشاره به حمايت ويژه‌ دولت از بخش كشت گلخانه اي گفت: امسال 500 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت براي احداث گلخانه ها در استان پرداخت مي شود.

هادي ايزدي اميري روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين ميزان تسهيلات براي احداث 250 هكتار گلخانه در سطح استان به متقاضيان داده مي شود.
وي گفت: توسعه گلخانه ها از اولويت هاي اين سازمان است و براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان در راستاي حمايت از سرمايه گذاران هيچ محدوديتي وجود ندارد.
مدير باغباني جهادكشاوزري مازندران ادامه داد: اين تسهيلات براساس مناطق غير برخوردار و برخوردار، از صندوق توسعه ملي با نرخ سود 10 درصد و از محل تبصره 18 نيز با سود كمتر از هفت درصد تعلق مي گيرد.
ايزدي اميري خاطرنشان كرد: سال گذشته از محل اشتغال روستايي و عشايري براي توسعه گلخانه ها 23 ميليارد تومان تسهيلات بانكي در اين استان به 140 بهره بردار پرداخت شد.
مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي مازندران گفت: براساس سياستگذاري وزارتخانه امسال 5 هزار و 800 هكتار براي احداث فضاي گلخانه اي جديد در دستور كار قرار گرفته كه سهم مازندران از اين ميزان 250 هكتار است.
وي فضاي كنوني گلخانه اي مازندران را 500 هكتار اعلام كرد و اظهار داشت: با احداث 250 هكتار فضاي گلخانه اي استان در سال جاري اين ميزان به به 750 هكتار خواهد رسيد.
ايزدي افزود: متقاضيان تسهيلات احداث گلخانه اي بعد از دريافت مجوز در سامانه سيتا ثبت نام خواهند كرد تا پس از بررسي هاي لازم به بانك هاي عامل شامل كشاورزي، توسعه تعاون و پست بانك معرفي مي شوند.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر در خواست بيش از 50 متقاضي در سامانه سيتا ثبت شده و برخي طرح ها در مرحله بررسي و برخي نيز مراحل پاياني معرفي به بانك قرار دارند.
مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي مازندران با اشاره به فعاليت 10 نفر در هرهكتار از فضاي گلخانه اي گفت: با احداث 250 هكتار گلخانه براي 2 هزار و 500 نفر نيز اشتغالزايي در استان خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: محصولات گلخانه اي در استان شامل توليد سبزي، صيفي، گل و گياهان زينتي و ميوه هاي گرمسيري همچون ليمو ترش است.
طبق برنامه 10 ساله توسعه گلخانه هاي كشور، وسعت اين اماكن تا پايان سال 1404 بايد به 48 هزار و 355 هكتار برسد در حال حاضر سطح گلخانه هاي كشور بيش از 15هزار هكتار است كه حدود 80 درصد زيركشت محصولات گلخانه اي شامل سبزي و صيفي و 20 درصد نيز در بخش گياهان زينتي و ساير محصولات ميوه اي است.
براساس آمارها در سال 96 در سطح 13 هزار هكتار نزديك به 2 ميليون و 200 هزار تن محصولات سبزي و صيفي توليد شد.
هم اكنون استان مازندران با توليد 72 نوع محصول زراعي و باغي سالانه حدود 7 ميليون تن محصول كشاورزي توليد مي كند.
اين استان با برخورداري از تنها 2 و نيم درصد از سطح زراعي كشور ، سالانه 7 درصد از توليدات كشاورزي و 11 درصد از ارزش اقتصادي محصولات كشاورزي كشور را در اختيار دارد.
1295/ 1602/1899