صدور احكام جایگزین حبس مانع از هم پاشیدگی خانواده‌ها می‌شود

تهران- ایرنا- قاضی نمونه و برتر سال 97 كشور كه به عنوان خیر برتر امسال كمیته امداد امام خمینی (ره) نیز معرفی شد، گفت: صدور احكام ارائه خدمات اجتماعی به جای مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی مانع از هم پاشیدگی خانواده های محكومان می شود.

محسن مرادی از قضات دادگستری كه فعالیت خود را از سال 94 عنوان كرد، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از ابتدای فعالیت خود تاكنون برای حدود 200 پرونده كه می شد به جای مجازات حبس، دیگر مجازات‌ها را برای آنها صادر كنم، ارائه خدمت توسط محكومان به خانواده های نیازمندان كمیته امداد را جایگزین كردم.
وی اظهار داشت: با توجه به قانون مجازات اسلامی سال 1392 قانون گذار اختیاراتی به قاضی پرونده ها داده است كه می‌تواند به جای صدور حكم حبس، جزای نقدی یا مجازات هایی در قالب ارائه خدمات اجتماعی تعیین كنند كه این موضوع هم به نفع شخص محكوم و هم جامعه است.
مرادی در پاسخ به این سوال كه چرا از بین همه دستگاه ها برای ارائه خدمت محكومان كمیته امداد را انتخاب كرده است، گفت: كمیته امداد با توجه به نوع فعالیت خود مبنی بر ارائه خدمات و حمایت از نیازمندان واقعی جامعه از مهمترین گزینه‌ها برای ارائه خدمت محكومان به خانواده‌های نیازمند واقعی جامعه است.
مرادی تصریح كرد: سعی می‌كنم در صدور احكام محكومان برای ارائه خدمت، تخصص آنان را درنظربگیرم؛ به عنوان نمونه احكامی مانند نقاشی ساختمان، مشاوره، برق كشی و تعمیرات صادر كنم.
وی اظهار داشت: امیدوارم این روند همچنان با سرعت بیشتری در بین همكارانم مورد توجه قرار گیرد زیرا هم باعث كاهش آمار زندانیان خواهد شد و هم اصلاح و منفعت جامعه را در پی خواهد داشت.
اجتمام* 1933*1834**9121