طرح معلم تربيت‌ بدني كرمان مورد تمجيد معاون وزير قرار گرفت

كرمان - ايرنا - معاون تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش استان كرمان گفت: طرح مبتكرانه يك معلم تربيت‌ بدني در كرمان، مورد تمجيد معاون وزير آموزش و پرورش قرار گرفت.

به گزارش روز پنجشنبه اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش استان كرمان، ماشاالله ميرزاحسيني افزود: فهميه محمدي معلم درس تربيت ‌بدني اين استان موفق شد با طرحي مبتكرانه و جالب تحت عنوان BMI رقابتي، دانش‌ آموزان دوره متوسطه يك مدرسه را در طول دوره تحصيلي با فعاليت ‌هاي ورزشي و كنترل وزن، به شرايط ايده‌ آل وزني و تناسب فيزيكي برساند.
وي اظهار داشت: معلم خوش ذوق درس تربيت ‌بدني كه در طرح خود از طرح‌ هايي چون نرمش صبحگاهي، المپيادهاي ورزشي درون مدرسه ‌اي و همچنين تغذيه سالم استفاده كرده، موفق شد با كمك خانواده‌ هاي دانش‌ آموزان داراي اضافه وزن، در پايان سال تحصيلي تمام دانش‌ آموزان مدرسه را به شرايط نرمال در شاخص توده بدني برساند.
فهميه محمدي با حضور در دفتر معاونت تربيت‌ بدني وزارت آموزش و پرورش مورد تمجيد دكتر مهرزاد حميدي قرار گرفت و طرح موفق BMI رقابتي وي، به منظور بررسي، كارشناسي بيشتر و تسري در مدارس كشور مورد بازبيني دفتر تربيت‌ بدني و فعاليت‌ هاي ورزشي قرار گرفت.
3029