بيشتر شكايت اصفهاني ها مربوط به عدم آنتن دهي تلفن همراه است

اصفهان - ايرنا - مديركل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه مركزي كشور گفت: بيشتر شكايت مردم استان اصفهان در بخش ارتباطات سيار مربوط به عدم آنتن دهي نسل هاي دوم، سوم و چهارم تلفن همراه است.

تقي شفيعي روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: سال گذشته در مجموع چهار هزار و 375 شكايت از استان اصفهان به سامانه 195 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گزارش شد كه يكهزار و 404 شكايت آن مربوط به ارتباطات سيار و 2 هزار و 971 شكايت مربوط به ارتباطات ثابت بود.
وي با بيان اينكه در بخش ارتباطات سيار بيشترين شكايت مربوط به عدم آنتن دهي تلفن همراه بود، اظهار داشت: با توجه به مشخص بودن تعهدات پوششي اپراتورها در محدوده هاي شهري، جاده اي و ريلي و عدم آگاهي مشتركان از اين تعهدات، عمده اين شكايت ها از سوي اپراتور رد مي شود.
شفيعي اضافه كرد: در مواردي كه نقطه مورد شكايت در تعهد اپراتورهاي تلفن همراه مي باشد، توسط سازمان تنظيم مقررات پيگيري شده است.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به تراكم جمعيتي موجود در نقاط فاقد آنتن دهي مطلوب، شكايت هاي تكراري زيادي توسط افراد مختلف در اين زمينه ثبت مي شود كه يكي از دلايل بالا بودن اين دسته از شكايت هاست.
مديركل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه مركزي گفت: از طرفي وجود ممانعت هاي مردمي و اعمال كميسيون ماده 100 توسط شهرداري ها و همكاري نكردن برخي دستگاه هاي اجرايي جهت توسعه شبكه تلفن همراه باعث افزايش شكايات از اين نوع شده است.
كميسيون ماده 100، متشكل از يك نماينده از وزارت كشور، كارشناس شهرداري و يك قاضي است كه بر اساس ماده 100 قانون شهرداري عمل مي كند.
به گفته برخي مسوولان، بيشترين دليل اعمال كميسيون ماده 100، شكايت هاي مردمي درباره نصب تجهيزات مخابراتي در منازل و محله هاي مسكوني است.
شفيعي، ساير شكايت هاي مردمي در بخش ارتباطات سيار را به ترتيب، درج بدهي در قبض، عدم پاسخگويي مناسب به شاكي، فعال سازي ناخواسته خدمات و عدم امكان ارسال يا دريافت پيامك عنوان و اضافه كرد: پرداخت قبوض تلفن همراه از درگاه هاي غير رسمي، عدم وصول مبالغ واريزي مشتركان توسط اپراتورها، فعال سازي ناخواسته خدمات ارزش افزوده و ناآگاهي مشتركان از روش هاي لغو پيامك هاي ارزش افزوده از جمله دلايل بروز اين شكايت هاست.
وي، نا آگاهي مشتركان از هزينه هاي مربوط به عضويت در سرويس هاي مناسبتي و ساير سرويس ها و ارسال پيامك انبوه تبليغاتي از خطوط شخصي بدون اطلاع از عواقب آن را از ديگر دلايل شكايت هاي مردم خواند.
شفيعي، بيشترين شكايت ها در بخش ارتباطات ثابت را عدم جمع آوري سرويس ها عنوان و تصريح كرد: بر اساس ضوابط سازمان تنظيم مقررات براي اپراتورها 24 ساعت مهلت براي رسيدگي به درخواست جمع آوري سرويس مشتركان در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: طبق بررسي ها، اطلاع نداشتن مشتركان از شركتي كه از آن سرويس دريافت مي كنندو آگاهي نداشتن از فرايند جمع آوري سرويس و مفاد قرارداد منعقده از دلايل اصلي بالا بودن شكايت ها در اين موضوع است.
شفيعي، ساير شكايت ها در بخش ارتباطات ثابت را ارائه خدمات پشتيباني نامطلوب، عدم تضمين كيفيت سرويس ارائه شده، تاخير در نصب و راه اندازي و عدم جبران خسارت مطابق با قرارداد اشتراك عنوان و اضافه كرد: دانش فني كم مشتركان، طولاني بودن سوال هاي اداري در برخي اپراتورها، عدم ارائه اطلاعات كافي توسط واحد پشتيباني اپراتورها و كافي نبودن مستندات مشتركان از جمله دلايل بالا بودن شكايت ها در بخش ارتباطات ثابت است.
وي سامانه هاي ثبت شكايت هاي مردمي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات را شماره تلفن 195، پيامك 600915 و سامانه اينترنتي www.195.cra.ir اعلام و اضافه كرد: سال گذشته به همه شكايت هاي واصله به اين سامانه در استان اصفهان رسيدگي شد.
رييس اداره امور مشتريان و ارتباطات سيار مخابرات منطقه اصفهان پيش از اين در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: همكاري مردم و برخي از نهادها و دستگاه هاي اجرايي براي بهبود خدمات تلفن همراه و ارتباطات سيار در كلانشهر اصفهان ضروري است.
بهنام ميرزا افزود: مخابرات منطقه اصفهان با مسائلي براي نصب و تملك سايت هاي آنتن تلفن همراه (BTS) مواجه است كه رفع آن، همكاري مردم و برخي اداره ها را مي طلبد.
به گزارش ايرنا، با وجود پيگيري رسانه ها و مردم، هنوز برخي مناطق با مشكل نقاط كور و پوشش نامناسب شبكه تلفن همراه مواجه هستند كه علت آن جمع آوري دكل هاي مخابراتي و سايت هاي بي تي اس (BTS) بدليل ممانعت مردمي و اعمال كميسيون ماده 100 قانون شهرداري عنوان شده است.
نزديك به 6 ميليون خط تلفن همراه دائمي و اعتباري (همراه اول) در استان اصفهان فعال و ضريب نفوذ تلفن همراه در كلانشهر اصفهان بيش از 130 درصد است.
استان اصفهان داراي سه ميليون و 82 هزار و 946 شماره تلفن ثابت منصوبه است كه از اين تعداد دو ميليون و 500 هزار شماره تلفن مشغول به كار مي باشد.
3011/6026/