15 گونه جانوری استان مركزی در معرض آسیب و انقراض است

اراك - ایرنا - مدیركل حفاظت محیط زیست استان مركزی گفت: بر اساس لیست منتشره اتحادیه جهانی حفاظت زیستی، 15 گونه جانوری در این استان در رده های انقراض تا آسیب پذیری قرار دارند.

«رضا میرزایی» روز پنجشنبه به مناسبت روز تنوع زیستی در گفت و گو با ایرنا افزود: پلنگ موش، قوچ ارمنی، آهوی ایرانی، خفاش نعل اسبی مدیترانه ای، حفاش نعل اسبی كوچك، پزپلنگ و پازن در زمره گونه هایی است كه رده طبقه آسیب پذیر (VU) قرار گرفته اند.
وی توضیح داد: گونه خفاش صنایی در طبقه نگرانی كم (LC) و عقاب شاهی، هوبره و دلیچه كوچك در رده آسیب پذیر و كركس كوچك نیز در طبقه در معرض خطر انقراض (EN) جای دارد.
مدیركل حفاظت محیط زیست استان مركزی خاطرنشان كرد: آگامای سروزغی و لاكپشت مهمیزدار غربی نیز در زمره گونه های آسیب پذیر در استان مركزی هستند.
میرزایی اظهار داشت: 363 گونه جانوری در استان مركزی شناسایی شده كه 65 گونه آن پستاندار، 222گونه پرنده، 55 گونه خزنده، 17 گونه ماهی و چهار گونه دوزیست است.
وی اضافه كرد: این استان به دلیل بهره مندی از اقلیم متنوع دشت، كوهستان، كویر و تالاب تنوع زیستی بالایی دارد به طوری كه سومین رتبه تنوع زیستی كشور را دارد.
استان مركزی با حدود یك و هشت دهم درصد از كل مساحت كشور 27 درصد پستانداران، 40 درصد گونه پرندگان و 14 درصد گونه های گیاهی كشور را دارا است.
6013/