400 دامدار جنوب كرمان مبارزه با تب كنگو را فرا گرفتند

جيرفت - ايرنا - مديركل دامپزشكي جنوب كرمان از آموزش 400دامدار و عشاير اين منطقه براي مبارزه با تب كريمه كنگو خبر داد و گفت: ارتقاء سطح آگاهي مردم نسبت به اين بيماري ضروري است.

علي احمدي روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: سال گذشته 14 دوره آموزشي آشنايي با بيماري تب كريمه كنگو در هفت شهرستان جنوبي استان كرمان برگزار شد.
وي به آغاز فصل گرما اشاره و تصريح كرد: بيماري تب خونريزي ‌دهنده كريمه كنگو با شروع فصل گرما فعاليت و تكثير كنه هيالوما شيوع پيدا مي‌كند.
وي ادامه داد: كنه ‌ها از مهمترين عوامل انتقال اين بيماري هستند و از طريق گزش، دام آلوده شده، مصرف گوشت آلوده و يا تماس مستقيم با دام موجب انتقال اين بيماري به انسان مي ‌شود.
وي تب كريمه كنگو را از بيماري ‌هاي مشترك بين انسان و دام برشمرد و اظهار داشت: اين بيماري هيچگونه علائم باليني در جمعيت دامي نداشته و زماني كه در جامعه انساني بروز مي‌ كند از طريق انجام آزمايشات سرولوژي قابل تشخيص است.
مديركل دامپزشكي جنوب كرمان گفت: شهرونداني كه بدون رعايت پوشش ‌هاي بهداشتي اقدام به كشتار غيرمجاز دام در خارج از كشتارگاه مي كنند بيشتر از سايرين در معرض ابتلا به اين بيماري هستند.
وي افزود: مردم گوشت قرمز مورد نياز خود را از فروشگاه ‌هاي مجاز و تحت نظارت دامپزشكي تهيه و از خريد گوشت از افراد سودجو و دوره ‌گرد خودداري كنند.
احمدي بيان كرد: اطلاع رساني و آموزش بيماري تب كنگو از طريق رسانه ها و برگزاري كلاس ترويجي و آموزشي به صورت ويژه در دستور كار است.
اداره كل دامپزشكي جنوب كرمان مستقل از مركز استان هفت شهرستان جنوبي استان را با جمعيت يك ميليون نفر تحت پوشش دارد.
3029/7450/7429