۲ خرداد ۱۳۹۸،‏ ۷:۴۷
کد خبر: 83324667
۰ نفر
كاش خودمان با دست خالي شروع مي كرديم

روزنامه اصفهان زيبا در ستون يادداشت امروز خود به موضوع استارتاپ ها پرداخت و مطلبي را با عنوان ' كاش خودمان با دست خالي شروع مي كرديم' به قلم افشين ماهوشي منتشر كرد.

در اين مطلب آمده است: يكي از دوستان استار تاپي مي گفت: اي كاش هيچ چتر حمايتي وجود نداشت .خودمان مثل حاج ايوب ميهن و سليماني كاله و كند لوس جهانگيري با دست خالي شروع مي كرديم! ولي حكايت اين است كه هزار وعده خوبان يكي وفا نكند!
درد دل اين دوست را نيك دريافتم دقيق مثل اين است كه تو را لب دريا ببرند و تشنه بر گردونند . ا گر مدعي شوم حامي خانواده ام هستم، بايد مقدماتي را براي آسايش و امنيتشان فراهم كنم. آن وقت بدون تبليغ اظهار لطف و حمايتم از خانواده نقل كلام در محافل و مجامع مي شود . مسلما وقتي از توليد ملي دم مي زنيم و قصد ترغيب و تشويق به خريد كالاهاي ايراني را داريم حركتي نبايد انجام دهيم كه نقض غرض گردد، حمايت عملي اين است كــه اول ازهمه به خاطر منافع ملي كشورمان، چشم خود را به روي منافع شخصي و گروهي خويش ببنديم و به منافع كشور بينديشيم كافي است زمان بگذاريم و به درد دل كار آفرينان جوان( استارتاپ ها،شتاب دهنده ها و سرمايه گذاران)
گوش دهيم؛ با مسائل متعددي مواجه مي شويم كه ا گر مسئولان همت خود را مضاعف كنند و به جاي فضيلت گرايي به مسئله مداري در توليد و كار آفريني بپردازند(يعني از وعظ و خطابه در مدح و فضيلت توليد دست برداشته و رويكرد حل مسئله داشته باشند)بسياري ازمعضلات برطرف مي شود.
چه بسا موقع تشكيل ستاد اقتصاد مقاومتي ا گر اين رويكرد وجود داشت امروز توليد كننده و كار آفرين دغدغه اش فقط تحريم هاي ظالمانه بود نه چيز ديگري ! به اختصار مسائل فرا روي استار تاپ ها و كار آفرينان عبارت اند از: درگيري با قوانين دست و پا گير اداري( بخوانيد : تفسير به راي قوانين،) چاه ويل مسائل قضايي و حقوقي (البته تفسير به راي در اين مورد هم مصداق دارد،) دست به گريبان شدن با اقتصاد سياست زده و بيمار ، تغيير نگرش از مزيت رقابتي داشتن به توليد كالا و خدمات ارزان (جهت گيري براي رفع نيازهاي اساسي مردم مثل قند و شكر و روغن و ما كاروني و....با قيمت پايين،)فقدان آموزش كار آفرينان، صندوق سرمايه گذاري خطر پذير(VC) ،شتاب دهنده ها با شيوه هاي نوين،روي آوري افراد غير متخصص به آموزش ثروت اندوزي و رازهاي موفقيت و... در بازار يادگيري (كه موجب سطحي شدن و صرفا
انگيزشي شدن آموزش ها شده است ،) انجام امور استارتاپ ها به دست افراد غير استارتاپي (مديراني كه نگرش صحيحي نسبت به توسعه استارتاپ ها ندارند)، به روز نبودن قوانين قضايي و حقوق تجارت (به ويژه قانون جرايم يارانه اي)، عدم وجاهت قانوني استار تاپ ها براي همه اركان و ساختارهاي نظام (قواي سه گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي)، عدم اجراي صحيح قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مصوب94/2/1مجلس شوراي اسلامي . البته مسائل متعدد ديگري نيز وجود دارد كه در نوشتار بعدي به آنها مي پردازيم.
البته ترديدي نيست بسترسازي و فراهم كردن مقدمات فرهنگي،اساس كار و يك حركت بنيادي و راهبردي است، زيرا بسياري از دولتي هاي عزيز هنوز نگرش مثبتي به بسياري از استارتاپ ها پيدا نكرده اند يا اصلا نمي دانند استارتاپ ها دقيقا چه مي كنند.
به عنوان نمونه با دوستي كه سمت دولتي دارد در مورد استارتاپ ها سخن مي گفتم و او معتقد بود استارتاپ ها دردسر زياد مي كنند و سري كه درد نمي كند دستمال نمي بندند (نگرش فرهنگي غلط.) به او گفتم تا حالا از اسنپ و تپسي و آپارات و ديجي كالا و شيپور و ديوار و... استفاده نكردي؟ گفت:چه ربطي داره چرا استفاده كردم. گفتم اينها همه استارتاپ هستند و او تعجب كرده بود و اطلاع نداشت! علل رواني از عمده آسيب ها به اقتصاد كشور است كه غير از مردم گاهي خود مسئولان هم به آن دامن مي زنند براي نمونه وقتي اقتصاددانان مطرح كشور و رياست محترم جمهوري طي دو سال گذشته،از تك نرخي شدن ارز و كاهش نرخ تورم به عنوان اقدامات موثر بستر ساز اقتصادي پر رونق سخن مي گويد . مسلما عدم تحقق آن سرمايه هاي اجتماعي را كاهش مي دهد و اين لطمه به توليد ملي خواهد بود .هنــري هازليت در كتاب' اقتصاد در يك درس' نكته جالبي نوشته كه در خصوص اوضاع اقتصادي ما در دهه گذشته صدق مي كند: اكنون از پيامدهاي طولاني مدت سياست هايي كه درگذشته دور و نزديك به كار بسته شده رنج مي بريم .امروز، همان فردايي است كه اقتصاد دانان بد ديروز،مصرانه از ما مي خواستند به آن بي اعتنا باشيم .
آثار بلندمدت برخي سياست هاي اقتصادي ظرف چند ماه يا چند سال ممكن است ظاهر نشود و حتي ممكن است تادهه ها ظاهر نشود. اما به هرتقدير با همان اطمينان كه گل در بذر و جوجه در تخم است. اين پيامدهاي بلندمدت هم در اين سياست هاي
نابخردانه نهفته است.
هيچگاه نمي توان پندارهاي يك اقتصـاددان هرچند برجسته را وحي منزل قرارداد و به هشدارهاي اقتصاددانان فرهيخته ديگر بي توجه بود . پاي درد دل كار آفرينان بنشينيد و خوب گوش فرا دهيد . صداوسيما دوربين خود را به ميان اين جوانان ببرد و در برنامه هاي خود با باز گذاشتن فضاي نقد و مناظره با ميدان دادن به جوانان كارآفرين در كرسي هاي آزاد انديشي دانشگاه ها بيش از پيش به استارتاپ ها توجه كند.
7141/6026/