تخفيف 90 درصدي هزينه صدور پروانه ساخت در محله چاهستاني ها

بندرعباس- ايرنا- استاندار هرمزگان گفت: تخفيف ها و مشوق هاي خوبي جهت ساخت واحدهاي مسكوني جديد در محله چاهستاني ها در نظر گرفته شده كه از جمله آن مي‌توان به تخفيف 90 درصدي در هزينه صدور پروانه ساخت و همچنين تخفيف هاي نظام مهندسي اشاره كرد.

به گزارش ايرنا، فريدون همتي شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد بازآفريني شهري استان هرمزگان اظهار داشت: گام اول ما توافق مالكان واحدهاي مسكوني با توسعه گرهاست كه اگر اين امر سرعت بگيرد ساخت واحدهاي مسكوني در مدت زمان كمتري انجام خواهد شد.
وي بيان داشت: دغدغه اصلي ما ورود به مرحله ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در اين محله است كه براي اين كار نيازمند مشاركت و همكاري مردم هستيم.
استاندار هرمزگان با اشاره به در نظر گرفتن مدل هاي مختلف جهت انجام طرح‌هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده در محله چاهستاني هاي بندرعباس، افزود: در يكي از اين طرح ها، يك منطقه 12 هكتاري در اختيار توسعه گرها قرار مي گيرد تا عمليات ساخت و ساز را براي ساكنان محله چاهستاني ها انجام دهند.
همتي خاطرنشان كرد: برنامه نوسازي واحدهاي مسكوني در محله چاهستاني هاي بندرعباس را به گونه‌اي تنظيم كرده‌ايم كه براي مردم اين محله ارزش آفريني داشته و موجب افزايش توانمندي آنها شود.
به گزارش ايرنا، از دهه هاي پيش به واسطه فقر و بيكاري، نبود امكانات اوليه همچون آب و برق، راه، نداشتن مهارت لازم؛ مهاجرت هاي بي رويه اي از روستاهاي دور و نزديك به بندرعباس مركز استان هرمزگان صورت گرفته و اين امر در حاشيه اين شهر منجر به ساخت بناهاي بي ضابطه و سست به شكل خيلي ابتدايي شده است.
در اين سال ها محله هاي مختلفي چون محله چاهستاني ها، آيت الله غفاري (شهناز قديم)، شهرك توحيد (شغو)، چه چهكور، كمربندي، دوهزار، اسلام آباد، حسين آباد و طلا بند در بندرعباس شكل گرفت كه هم اكنون به عنوان مناطق حاشيه نشيني و بافت فرسوده شناخته مي شوند.
ساكنان اين محله هاي شهر بندرعباس از داشتن زيرساخت هاي اوليه از جمله خيابان و كوچه هاي مناسب محروم بوده و تا اصلاحات هندسي و جانمايي صورت نگيرد، ايجاد امكانات شهري مانند فضاي سبز، فضاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي نيز امكان پذيرنيست.
اجراي طرح بازآفريني شهري در هرمزگان به منظور نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده از سال 96 بنا به دستور رييس جمهوري و وزير راه و شهرسازي از شهر بندرعباس و محله چاهستاني ها آغاز شده است.
7198/6048