111 ميليون دلار واردات مواد اوليه از محل ارز حاصل از صادرات انجام شد

مشهد- ايرنا- رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: از ابتداي امسال تاكنون 294 مورد درخواست ثبت سفارش واردات مواد اوليه و واسطه اي مورد نياز بخش توليد استان به ارزش 111 ميليون دلار از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده است.

محمد علي اميرفخريان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از اين ميزان 249 درخواست مربوط به واحدهاي توليدي به مبلغ بيش از 96 ميليون دلار و باقي آن مربوط به شركت هاي بازرگاني و صادركنندگان بوده است.
وي اظهار داشت: درخواست هاي مربوط به ثبت سفارس براي واردات كالا در كمتر از 24 ساعت در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي مورد بررسي قرار مي گيرد و نتيجه آن اعلام مي شود.
وي گفت: براساس مصوبه كارگروه توسعه صادرات و كميته پايش تجارت خارجي استان، برنامه اصلي در اين بخش طي سال جاري تامين مواد اوليه مورد نياز بخش توليد از محل ارز حاصل از صادرات و به صورت تهاتر كالا است.
اميرفخريان با بيان اينكه بخش قابل توجهي از واردات كالا به استان را مواد اوليه و واسطه اي بخش توليد شامل مي شود، افزود: در فروردين ماه امسال 283 هزار تن كالا به ارزش 97 ميليون دلار از خراسان رضوي صادر شد كه نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزن 62 درصد و از نظر ارزش 16 درصد كاهش داشته است و واردات كالا در اين مدت نيز 25 هزار تن به ارزش 28 ميليون دلار بود كه اين ميزان هم نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشت.
وي اظهار داشت: هدف گذاري امسال استان براي صادرات كالا 2 ميليارد و 743 ميليون دلار است كه براي تحقق اين رقم، حفظ بازارهاي صادراتي كشورهاي جنوب شرقي آسيا، تلاش در جهت افزايش صادرات به كشورهاي همسايه، تقويت و ارتقاي روابط تجاري با كشورهاي روسيه و عمان و كشورهاي عضو پيمان منطقه اي آسيا در اولويت قرار گرفته است.
7489 / 6053