توليد علوفه در مراتع اصفهان 20 درصد افزايش مي يابد

اصفهان- ايرنا- معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اصفهان گفت: با بارش هاي مناسب ماه هاي اخير پيش بيني مي شود توليد علوفه در مراتع اين استان با 20 درصد افزايش به 740 هزار تن برسد.

عبدالرضا مهاجري روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: سال گذشته حدود 617 هزار تن علوفه از مراتع منطقه بدست آمد كه ارزش تقريبي هر كيلوي آن هفت هزار ريال بود.
وي با اشاره به اهميت دامداري و دامپروري اظهارداشت: پيش بيني مي شود با توجه به غناي بيشتر مراتع و بيشتر شدن علوفه، حجم توليدات دامي در استان افزايش يابد و سال قابل توجهي را از اين حيث داشته باشيم.
معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اصفهان ادامه داد: جنگل ها و مراتع در حفظ آب و خاك از اهميت بالايي برخوردارند و نقش ويژه اي در مهار سيلاب ها ايفا مي كنند، بنابراين حفاظت از عرصه ها و احياي مناطق تخريب شده از اهميت بالايي برخوردار است.
وي اضافه كرد: براي مثال در سيل اخير ديديم كه برخي استان ها بدليل از بين رفتن پوشش گياهي و جنگل ها ناشي از چراي بي رويه دام و قطع درختان آسيب بيشتري ديدند.
مهاجري با اشاره به اهميت بيابان زدايي در منطقه اظهارداشت: از يك ميليون و 90 هزار كانون فرسايش بادي، تاكنون در بالغ بر 307 هزار هكتار نهالكاري شده است و حاشيه امني را براي شهرهاي مركزي كشور ايجاد كرده است.
معاون اداره كل منابع طبيعي اصفهان تصريح كرد: 150 ميليون يورو براي طرح هاي آبخيزداري در تمام كشور و همين مقدار براي مقابله با ريزگردها از طرف صندوق توسعه ملي اختصاص يافته است كه در صورت تخصيص بخشي از آن به اصفهان مي توان فعاليت هاي خوبي داشته باشيم.
وي به طرح هاي مقابله با ريزگردها اشاره و اضافه كرد : امسال پنج هزار هكتار از اراضي بياباني شهرستان آران و بيدگل مالچ پاشي خواهد شد تا از انتظار ريزگردها و گرد و غبار جلوگيري كند.
مهاجري ادامه داد : سال گذشته بالغ بر يك هزار هكتار از جنگل هاي اين استان واقع در سميرم، شاهين شهر و ميهمه، لنجان و خوانسار احيا شد.
به گزارش ايرنا، استان اصفهان 10 ميليون و 700 هزار هكتار مساحت دارد كه 6 ميليون و 300 هزار هكتار از آن را مراتع تشكيل مي دهد و براي امسال نيز برنامه كاشت نهال و احياي جنگل خواهيم داشت.
استان اصفهان سه ميليون و 200 هزار هكتار اراضي بياباني دارد كه يك ميليون و 300 هكتار از آن كانون هاي بحراني فرسايش بادي و انتشار ريزگردهاست.
در اين استان يكصد هزار هكتار جنگل زاگرسي متراكم بيشتر در مناطق سميرم در جنوب استان و فريدونشهر در غرب اصفهان و 430 هزار هكتار جنگل هاي تنك ايراني توراني در شمال استان وجود دارد.
/6026/6020