۲ خرداد ۱۳۹۸،‏ ۷:۲۱
کد خبر: 83324652
۰ نفر
كاشت كلزا مقرون به صرفه و نيازمند ترويج

خرم آباد- ايرنا - اصلاح الگوي كشت يكي از راهكارهاي دولت براي مديريت منابع آب و عبور از تنش هاي آبي است كه بايستي كشاورزان كشت محصولات استراتژيك همچون دانه روغني كلزا را جايگزين محصولات آبدوستي همچون سيب زميني كنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، كلزا يكي از دانه هاي روغني بسيار مهم است كه در مناطق معتدل كشت مي شود و كاشت اين محصول كم آبدوست و به صرفه مي تواند نقش مهمي در تحقق اقتصاد مقاومتي و تضمين امنيت غذايي شهروندان داشته باشد.
كشت اين محصول ارزشمند نيز چند سالي است كه در شهرستان سلسله رونق گرفته و با توجه به آب و هواي مناسب اين شهرستان ضرورت فرهنگ سازي مناسب در مورد مزاياي كشت اين محصول مقرون به صرفه در ميان كشاورزان و حفظ منابع آبي بيش از پيش احساس مي شود.

** كشت كلزا از رويش علف ها هرز جلوگيري مي كند
يك كشاورز كلزا كار شهرستان سلسله در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه تناوب كشت دانه‌هاي روغني همچون كلزا با گندم براي از بين بردن علف‌هاي هرز بسيار مؤثر است، گفت: بسياري از كشاورزان به دليل آنكه كشت دانه‌ روغني براي آنها صرفه اقتصادي ندارد، مبادرت به چنين كاري نمي‌كنند در حالي كه اين موضوع موجب بيماري زمين و افت كيفيت گندم توليدي مي‌شود.
محسن كريمي افزود: به دليل اثراتي كه كشت كلزا در افزايش كيفيت و كميت گندم و همچنين از بين بردن علف‌هاي هرز مزرعه دارد، هر سال كشت كلزا را در تناوب با گندم انجام مي‌دهم.
وي با اشاره به اينكه عملكرد توليد هر هكتار كلزا در دنيا حدود 6 تن است اما در ايران اين رقم حدود 2 تا سه تن است، عنوان كرد: البته به تازگي بذرهايي وارد كشور شده كه گفته مي‌شود عملكرد در هكتار را افزايش مي‌دهد.
اين كشاورز الشتري يكي ديگر از مشكلات توليد دانه‌هاي روغني را نبود ماشين آلات كشاورزي مناسب در اين صنعت عنوان كرد و گفت: اين امر موجب مي‌شود در زمان برداشت ريزش افزايش يابد.

** كلزا سوددهي مناسبي براي كشاورز دارد
يكي ديگر از كشاورزاني كه اقدام به كاشت كلزاي پاييزه در مزرعه 2 هكتاري خود كرده است در اين باره اظهار كرد: سهولت در كاشت، داشت و برداشت و سوددهي مناسب از جمله عواملي است كه موجب روي آوردن كشاورزان كلزا كار شهرستان به كشت اين محصول شده است.
علي مدد مروتي با اشاره به اينكه كشت كلزا كشتي باصرفه است كه به آبياري كمتري نياز دارد و قيمت خريد اين محصول نيز دوبرابر محصول گندم است، افزود: البته در دو سال گذشته به موقع پرداخت نكردن طلب كشاورزان و بالا بودن هزينه هاي توليد باعث شده كه كشاورزاني كه كلزا مي كاشتند از كاشت اين محصول استراتژيك منصرف شوند اما با توجه به رفع موانع موجود امسال كشاورزان بيشتري اقدام به كاشت محصول كلزا در مزارع خود كرده اند.
اين كشاورز كلزا كار با اشاره به اينكه كليه نهاده هاي كشاورزي مورد نياز اين محصول را به صورت آزاد خريداري مي كنند، تصريح كرد: قطعا دادن كود يارانه اي و سموم مورد نياز كشاورزان به قيمت كمتر و به موقع پرداخت كردن طلب باعث ترغيب كشاورزان بيشتري به سمت توليد اين محصول استراتژيك و با صرفه خواهد شد.
مروتي افزود: ضمن آنكه دولت قرار بود تسهيلات بلاعوضي را در اختيار كشاورزان كلزاكار قرار دهد كه هنوز اين امر تحقق نيافته و قطعا حمايت دولت و پرداخت اين تسهيلات بلاعوض مي تواند نقش مهمي در افزايش توليد اين محصول داشته باشد.

** كلزا پس از غلات مهمترين محصول استراتژيك كشور است
رئيس اداره توليدات گياهي جهاد كشاورزي سلسله نيز با بيان اينكه كلزا گياهي است كه با قرار گرفتن در تناوب كشت كشاورزان هم از نظر اقتصادي براي كشاورز بسيار مقرون به صرفه مي باشد و هم باعث افزايش توان زمين در كشت هاي بعدي مي شود، اظهار كرد: كلزا پس از غلات مهم‌ترين محصول استراتژيك كشور محسوب مي‌شود و در سال‌هاي اخير آموزش‌هاي كشت و ترويج كلزا افزايش يافته است.
اصغر حسيني با بيان اينكه كشت كلزا در شرايط فعلي كم آبي بسيار مقرون به صرفه است، افزود: با افزايش سطح زيركشت كلزا در كشور قطعا شاهد خودكفايي در توليد دانه‌هاي روغني خواهيم بود كه اين موضوع به خودي خود مشوقي براي كشاورزان است تا در اين حوزه نيز برنامه‌ ريزي هاي لازم را داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه كلزا به‌ عنوان يكي از دانه‌هاي روغني مهم داراي 25 تا 55 درصد روغن، 18 تا 24 درصد پروتئين و 12 تا 20 درصد پوست است، خاطرنشان كرد: كشت اين محصول علف‌هاي هرز مرزعه را كنترل و آفات را كاهش مي ‌دهد و باعث افزايش محصول در سال آينده مي ‌شود و لذا بايد كشاورزان از مزاياي كاشت اين محصول باصرفه بيشتر آگاه شوند.
حسيني نياز آبي كم اين محصول نسبت به ديگر محصولات كشاورزي را از ديگر مزاياي كشت اين محصول برشمرد و عنوان كرد: دانه روغني كلزا حدود 61 درصد اسيداولئيك(امگا 9)، 11 درصد آلفا لينولئيك(امگا سه) و 21 درصد لينولئيك اسيد(امگا شش) و هفت درصد هم اسيد چرب غير اشباع دارد كه نسبت به ساير منابع توليد روغن از مزيت نسبي برخوردار است.
وي افزود: از هر هكتار حدود دو تا سه تن كلزا برداشت مي شود كه هر كيلوگرم كلزا نيز حدود سه هزار تومان از كشاورزان خريداري مي شود كه در مقايسه با ساير محصولات بسيار به صرفه و با درآمد است.

** پيش بيني توليد سه هزار تن كلزا در شهرستان سلسله
رئيس جهاد كشاورزي سلسله نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، اظهار كرد: كشت كلزا در افزايش توليد روغن و كنجاله بسيار اثرگذار است و عملكرد اين گياه در پايداري توليد غلات نيزاثر قابل توجهي دارد.
رضا سوخته زاري با بيان اينكه كشت گياه كلزا با در نظر گرفتن شرايط اقليمي ايران و مشكل كمبود آب، يكي از اقتصادي ترين گزينه هاي كشت است، افزود: كاشت كلزا علاوه بر صرفه جويي در مصرف آب و ايجاد درآمد بالا براي كشاورزان، باعث كاهش واردات روغن نيز مي شود.
وي با اشاره به كاشت كلزاي پاييزه در 1300 هكتار از اراضي كشاورزي شهرستان سلسله، خاطرنشان كرد: سلسله شهرستاني پيشرو در كاشت كلزا است.
وي با اشاره به افزايش 220 درصدي سطح زيركشت كلزا در شهرستان سلسله نسبت به سال گذشته، افزود: 80 درصد اراضي كشاورزي اختصاص يافته به كشت كلزا به صورت مكانيزه كاشت شده اند كه اگر كشاورزان بستر را به صورت صحيح آماده كنند و مديريت صحيحي نسبت به مزرعه خود داشته باشند زير سه تن توليد در هر هكتار نخواهيم داشت.
با توجه به كم آبي و ضرورت صيانت از منابع آبي موجود، كاشت كلزا اين محصول استراتژيك مي تواند نقش مهمي در تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد و اشتغال داشته باشد و لذا ضروري است كه مسئولان اهتمام و توجه بيشتري به برداشتن موانع موجود از پيش پاي كشاورزان كلزا كار و ترغيب ساير كشاورزان به كاشت اين محصول به صرفه داشته باشند.
7265/6060