62 سازمان مردمی خواستار مخالفت كنگره آمریكا با جنگ شدند

نیویورك- ایرنا- سازمان های مردم نهاد صلح طلب آمریكایی در نامه ای به كنگره این كشور، خواستار اقدام فوری برای متوقف كردن حركت به سمت جنگ در خاورمیانه شدند.

در نامه 21 ماه مه 62 سازمان مردمی آمریكایی، آمده است: مقامات ترامپ كه توسط جان بولتون مشاور امنیت ملی ترغیب می شود، به سمت یك آرایش جنگی رفته است. در چند هفته گذشته، بولتون از طریق تحریم های بی سابقه و افزایش كلمات جنگی، قصد داشت تا ایرانی ها را برای اقدامات تلافی جویانه تحریك كند.
این نامه می افزاید: اكنون، بولتون از یك اعزام معمولی ناو آمریكایی به خاورمیانه برای تهدید ایران از 'نیروهای بی رحمانه' استفاده كرده و طرح جنگی را مورد بازبینی قرار داده است كه می خواست 120 هزار نیرو را به خاورمیانه بفرستد.
فعالان ضد جنگ آمریكایی ادامه داده اند: كنگره نمی تواند خاموش بنشیند در حالی كه كتاب جنگی دخالت 2003 در عراق به طور مداوم مقابل چشمان ما است. این مقامات اطلاعات مربوط به برنامه اتمی ایران را به طور فزاینده ای سیاسی كرده اند و به غلط ادعا می كنند كه بین ایران و القاعده رابطه وجود دارد.
در نامه 62 سازمان مردمی آمریكا اضافه شده است: نگران كننده اینكه دولت درك نمی كند كه فاقد مجوز كنگره برای جنگ با ایران است و پیشنهاد كرد مجوز سال 2001 برای استفاده از نیروی نظامی را برای حمله به ایران روشن نگاه دارد. همانگونه كه صدای طبل جنگ بلندتر می شود، كنگره باید به طور كامل به وظیفه قانون اساسی خود بپردازد و محدودیت های بیشتری را برای جلوگیری تردید ناپذیر مقامات از دستیابی به اختیارات جنگی اعمال كند.
فعالان صلح طلب آمریكایی در نامه خود تاكید كردند: ما از شما می خواهیم كه قانونی را برای غیر مجاز دانستن تامین مالی جنگ با ایران به تصویب برسانید. همچنین می خواهیم تا با صدور بیانیه هایی روشن كنید كه هیچ مجوزی برای جنگ با ایران موجود نیست و اگر مقامات ترامپ به دنبال جنگ هستند باید نخست برای بحث و بررسی به كنگره بیایند.
در این نامه تصریح شده است: مردم آمریكا جنگ فاجعه بار دیگری را در خاورمیانه نمی خواهند. كنگره این فرصت را دارد تا جنگ را پیش از آغاز، متوقف كند. لطفا پیش از آنكه دیر شود، اقدام كنید.
اروپام*1429