نهاد سازمان ملل متحد فقر آوارگان فلسطینی را فزاینده دانست

نیویورك- ایرنا- مدیر آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی (آنروا)، سطح فقر در بین آوارگان فسطینی را فزاینده دانست و گفت: جنگ، درگیری های نظامی و خشونت، در غیبت اقدامات سیاسی موثر برای حل آنها تداوم می یابند.

'پی یر كرانبول' روز چهارشنبه در نشست سازمان ملل متحد با موضوع فلسطین به ارائه گزارشی از شرایط نیازهای زندگی آوارگان فلسطینی پرداخت و افزود: این معامله های سیاسی و نه اقدام سازمان های انسان دوستانه است كه باعث ادامه درگیری ها می شوند.
وی تاكید كرد: هیچ چیزی امروزه مهم تر از یك تلاش اصیل و جامع برای حل و فصل اختلاف میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها وجود ندارد.
مدیر آنروا ادامه داد: من می گویم كه این به خاطر آن نیست كه آنروا مامور شد تا با سیاست های منطقه تعامل كند. بلكه بیشتر به این دلیل است كه هر روز، ما با پیامدهای انسانی شدید فزاینده از این درگیری بی انتها برخورد می كنیم.
كرانبول اضافه كرد: ما باور نداریم كه آینده آوارگان فلسطینی باید با فعالیت 10،20،30 ساله یا بیشتر آنروا شكل داده شود. آنها به یك راه حل سیاسی درست و مانا نیاز دارند و شایسته آن هستند.تا آن زمان، ما مصمم هستیم كه به وظیفه ای كه مجمع عمومی سازمان ملل بر ما نهاده است، عمل كنیم.
وی خاطرنشان كرد: وقتی ما با دانش آموزان جوان در غزه دیدار می كنیم، بار دیگر به یاد می آوریم كه تلاش های ما هر روز با ارزش تر می شوند.
این مقام وابسته به سازمان ملل متحد كه به صورت ویدئو كنفرانس در نشست حضور یافته بود، اظهار كرد: از اینجا غزه، من از شما می خواهم كه از این تلاش های حیاتی محافظت و عزم جمعی خود را در حمایت از كرامت، ثبات و چند جانبه گرایی قوی حفظ كنید.
كرانبول یادآور شد: من فكر می كنم كه در اینجا فقدان آزادی تحرك یا فرصت های شغلی و ضربات عمیق ناشی از كشتار و زخمی های زیاد از جنگ های مكرر و همچنین از زمان راهپیمایی بزرگ بازگشت وجود دارد. از مارس 2018، هزاران جوان، مجروح و صدها نفر هم كشته شدند كه 14 پسر و دختر سنین 11 تا 16 ساله در بین آنها، دانش آموزان مدارس آنروا بودند.
وی به شدت گرفتن مشكلات روحی و روانی برای ساكنان غزه اشاره كرد و از همه كسانی كه می توانند در زمینه سلامت روانی كاری انجام دهند خواست به یاری آنها بیایند.
مدیر آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی تاكید كرد: سطح فقر در میان پناهندگان فلسطینی همچنان رو به افزایش است و آنها به آنروا وابسته هستند تا به طور خاص نیازهای غذایی ضروری را تامین كنند. به خاطر آنها و ثبات غزه، ما باید اطمینان حاصل كنیم كه توزیع مواد غذایی ما برای یك میلیون نفر با هیچ وقفه ای مواجه نخواهد شد.
كرانبول خاطرنشان كرد: تنها در غزه، 280 هزار دختر و پسر در مدارس ما تحصیل می كنند. با توجه به تمام بحث ها در مورد اینكه هیچ یك از آوارگان نباید از تحصیل بازبمانند، برای حفظ ثبات منطقه باید همكاری كنیم تا مدارس آنروا را باز و امن نگه داریم.
وی با بیان اینكه آنروا با نیازهای مهمی در كرانه باختری از جمله قدس شرقی مواجه است، گفت: پناهندگان فلسطینی در كرانه باختری با عواقب متعدد ادامه اشغالگری همچون تخریب خانه ها و اخراج ها و همچنین محدودیت های جابجایی و خشونت در اردوگاه ها روبرو هستند كه تعداد آنها از ابتدای سال 2019 به شدت افزایش یافته است.
مدیر آنروا همچنین خاطرنشان كرد در سال 2019 به حدود 1.2 میلیارد دلار برای انجام اقدامات خود نیاز دارند.
اروپام*1429