استاندار:صنايع لرستان بايد در بازسازي مناطق سيلزده مشاركت كنند

خرم آباد - ايرنا - استاندار لرستان گفت: صنايع استان بايد در بازسازي مناطق سيلزده مشاركت كنند تا رونق اقتصادي در مقطع زماني كوتاه به اين مناطق بازگردد.

به گزارش ايرنا سيد موسي خادمي شامگاه چهارشنبه در نشست قرارگاه سازتدگي و بازسازي مناطق سيلزده استان در سالن جلسات استانداري اظهار داشت: بايد به لرستان كمك شود تا از بحران خارج شويم.
وي با بيان اينكه خدمات نظام و دولت در مناطق سيلزده اين استان بايد بازگو شود ،افزود: تاكنون كارهاي فوري و موقتي بسياري براي تسهيل در امورات مردم مناطق سيلزده استان انجام شده است.
وي ادامه داد: چهار هزار ميليارد ريال اعتبار با فهرست بها براي بازسازي جاده پلدختر-معمولان نياز است.
استاندار لرستان اضافه كرد: برگشت مردم به منازلشان در اولويت كاري مسئولان استان است.
به گفته وي همچنين كساني هستند كه خانه هايشان را در سيل از دست داده و زمين ساختمانشان هم از دست رفته كه اكنون بحث هاي واگذاري زمين براي اين افراد انجام شده است.
خادمي بيان كرد: بخشي ديگر خانه هاي تخريب شده درجاساز مي شوند.
وي اضافه كرد: در حوزه كشاورزي كارهاي خوبي در مناطق سيلزده انجام شده است.
استاندار لرستان تاكيد كرد: علاوه بر كمك هاي دولت حدود 30ميليون تومان از سوي بيمه به مردم سيلزده كمك شد.
وي ادامه داد: اميدواريم با كمك همه نيروها سختي بزرگ بر مردم لرستان را به سهولت تبديل كنيم.
خادمي بيان كرد: آنچه بر اين مناطق فائق شده در كوتاه مدت قابل حل نخواهد بود و اثرش طولاني است و با روش هاي تامين منابع بايد سرعت اين فاصله را كمتر كنيم.
3210/6060