ضربه دیگر برگزیت؛ سازمان ملل به جدایی چاگس از انگلیس رای داد

نیویورك- ایرنا- مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ادامه رای دیوان بین المللی لاهه، جدایی مجمع الجزایر چاگس از انگلیس را تصویب كرد.

با وجود لابی گسترده انگلیس و آمریكا در سازمان ملل متحد، 116 عضو این سازمان روز چهارشنبه به قطعنامه ای كه خواستار به رسمیت شناختن حاكمیت موریس بر این جزایر بود، رای مثبت دادند.
6 عضو هم رای منفی و 56 عضو دیگر سازمان ملل متحد هم ترجیح دادند تا در این مساله رای ممتنع را اعلام كنند.
در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، انگلیس به طور اجباری كل جمعیت مجمع الجزایر چاگس را كه بخشی از موریس بود، تخلیه كرد و در دیگو گارسیا بزرگترین جزیره هم اجازه داد تا ایالات متحده یك پایگاه مهم نظامی بزرگ و استراتژیك ایجاد كند.
رای امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر نشان داد كه كشورهای جهان از رویكرد استعمارگری برخی كشورها خسته شده اند و حاضر نیستند به تهدید و تطمیع آنها تن دهند.
این رای بار دیگر انزوای كامل آمریكا را هم به رخ كشید كه دیگر قدرتی برای لابی گری و جذب آرای اعضای سازمان ملل متحد برای پیشبرد اهداف خود ندارد چرا كه این كشور از این جزایر به عنوان پایگاه نظامی خود برای حمله به آنچه كه اهداف تروریستی می نامند، استفاده می كرد.
به این ترتیب، انگلیس باید هر چه سریع تر، حاكمیت این منطقه را به موریس واگذار كند و بدون هیچ قید و شرطی از آنجا خارج شود.
در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاكید شده است از آنجا كه جدایی مجمع الجزایر چاگس از موریس به خواست واقعی مردم نبوده، پس این جدایی قانونی نیست و این جزایر جزء جدایی ناپذیر سرزمین های موریس خواهد بود.
این قطعنامه تصرف انگلیس و ایرلند شمالی بر این جزایر را اقدامی اشتباه دانستند كه لندن در قبال آن مسئولیت بین المللی دارد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه از همه كشورها خواسته است تا با سازمان ملل متحد برای حفاظت از قانون و الحاق این جزایر به موریس، همكاری كنند.
نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دنبال رای مشورتی دیوان بین المللی لاهه برگزار شد كه در آن، چاگس جزئی از موریس شناخته شده بود.
به نظر می رسد، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در همراهی نكردن با انگلیس در این زمینه بی تاثیر نبوده است.
اروپام*1429