بانك ها ليست استمهال وام هاي كشاورزي را اعلام كنند

قزوين - ايرنا - معاون امور عمراني استاندار قزوين گفت:بانكها ليست استمهال وامهاي كشاورزي شامل آمار و اطلاعات دقيق را هرچه سريعتر به مديريت بحران استانداري،فرمانداري ها و سازمان جهاد كشاورزي اعلام كنند تا برنامه ريزي و بررسي هاي لازم در اين زمينه صورت گيرد.

به گزارش ايرنا علي فرخزاد در جلسه استمهال تسهيلات پرداخت شده بخش كشاورزي متاثر از حوادث كه با حضور مدير كل مديريت بحران استانداري و سرپرستان شعب بانكهاي عامل برگزار شد، افزود: بانكهايي كه اعتبارات ابلاغي را در اين زمنيه جذب نكرده اند، پاسخگوي مردم هستند و بايد سريعتر در خصوص تعيين تكليف اعتبارات تخصيصي در اين زمينه اقدام كنند.
وي تصريح كرد: تمامي بانكهايي كه تاكنون اعتبارات مرحله اول را جذب نكرده اند، ظرف يك هفته مهلت دارند تا اعتبارات قبلي را با ضابطه جديد جذب نمايند و در صورت اعلام نكردن اطلاعات، اعتبارات به بانكهاي ديگر تعلق مي گيرد.
وي براي جذب 330 ميليارد ريال مرحله دوم نيز سه هفته مهلت تعيين كرد و گفت: بانكهاي صادرات و كشاورزي كه در مرحله اول جذب بالاتري داشته اند در توزيع اعتبارات مرحله دوم در اولويت قرار خواهند گرفت.
6101