مشكلات اقتصادي با تدبير حل مي شود

مشهد- ايرنا- فرمانده سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوي گفت: نبايد از آمريكا هراس داشته باشيم زيرا مشكلات اقتصادي كشور با تدبير و استفاده از ظرفيت هاي موجود حل مي شود.

سردار سرتيپ پاسدار يعقوبعلي نظري چهارشنبه شب در نشست ماهانه شوراي عالي سازمان بسيج مهندسين صنعتي خراسان رضوي در مشهد افزود: آمريكا به دنبال جنگ با ايران نيست زيرا از جنگ هراس دارد و فقط اعلام و ژست جنگ مي گيرد.
وي با بيان اينكه هدف آمريكا از ترفندهاي جنگ اقتصادي ترساندن و ايجاد جنگ رواني است اظهار داشت: آمريكا مي داند اگر وارد جنگ با ايران شود با مشكل مواجه خواهد شد و در گرداب خليج فارس فرو خواهد رفت.
وي گفت: رهبر معظم انقلاب نيز با پرچم برافراشته و قاطع در برابر آمريكا ايستاده و ما نبايد احساس وحشت و نا اميدي كنيم.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوي با اشاره به لزوم توجه به مشكلات واحدهاي صنعتي و رفع آنها افزود: جلسات مربوط به واحدهاي توليدي و صنعتي بايد در شهركهاي صنعتي برگزار و از نزديك موانع و مشكلات و چالشهاي آنها بررسي و رفع شود.

* تشكيل پنج كارگروه
معاون صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي هم گفت: به منظور رفع مشكلات و موانع واحدهاي صنعتي پنج كارگروه تشكيل شده است كه تا كنون 70 درصد مصوبات اين كارگروهها عملياتي شده است.
ابراهيم ناصري افزود: كلينيك سازمان بسيج اقثتصادي استان هم در شهركهاي صنعتي تشكيل شده كه به موضوعات و مشكلات صنعتي مي پردازد.

* نياز به نوسازي واحدهاي صنعتي
مديرعامل شركت شهرك‌ هاي صنعتي خراسان رضوي هم گفت: حدود 40 درصد واحدهاي صنعتي استان نياز به نوسازي دارد.
مسعود مهدي زاده افزود: برخي واحدهاي صنعتي فرسوده و بخشي نيز به دليل مشكلات اقتصادي بويژه كمبود نقدينگي تعطيل شده اند يا از ساعات كاري خود كاسته اند كه نيازمند حمايت بيشتر هستند.

*ضرورت توجه به معيشت
شهردار مشهد هم در اين نشست گفت: مهمترين و اساسي ترين نكته ما جنگ اقتصادي، وضعيت معيشتي و بيكاري در جامعه است كه بايد توجه جدي به اين موضوعات داشته باشيم.
محمد رضا كلائي با اشاره به ماه رمضان افزود: رمضان ماه تقواست و در اين ماه بايد بيشتر به محاسبه رفتار و اعمال خود بپردازيم.
رئيس بسيج مهنسين صنعتي خراسان رضوي نيز در خصوص اهداف اين نشست گفت: رونق توليد، رفع معضلات واحدهاي صنعت بويژه مشكلات كارآفرينان از جمله اهداف اين نشست بود.
7507 / 6053