نامزد ریاست جمهوری آمریكا: ریشه مشكلات با ایران در اقدام های ترامپ است

تهران - ایرنا - سناتور «الیزابت وارن» نامزد دمكرات انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریكا با تاكید براینكه «داده های اطلاعاتی» پیرامون ایران را مطالعه كرده، گفت كه مشكلات با ایران نتیجه مستقیم اقدام های ترامپ است.

وارن كه از مهمترین نامزدهای حزب دمكرات برای ریاست جمهوری سال 2020 آمریكا است، چهارشنبه در پیامی توئیتری نوشت: من داده های اطلاعاتی را مطالعه كرده ام. در نشست توجیهی روز گذشته شركت كردم. بحران اخیر با ایران ناگهان شروع نشده است، بلكه نتیجه مستقیم اقدام های این رئیس جمهوری (ترامپ) است.
سناتور دمكرات آمریكایی با تاكید براینكه «توافق هسته ای با ایران كار می كرد»، افزود: اما ترامپ برخلاف توصیه های تیم امنیت ملی خود این توافق را از بین برد.
وارن همچنین تاكید كرد كه دولت ترامپ در طول سال گذشته به تهییج و تحریك تهران پرداخته و با تلاش برای تخریب اقتصاد ایران، نشان داده است كه قصد تغییر رژیم این كشور را دارد.
وی با بیان اینكه اقدام های دولت ترامپ آمریكا را از متحدان خود منزوی كرده و به تندروها در ایران قدرت داده است، ادامه داد: این اقدام ها خطر درگیری را افزایش و امنیت آمریكا را كاهش می دهد.
وارن تصریح كرد: من به این دولت اجازه نمی دهم كه واشنگتن را به جنگی دیگر در خاورمیانه وارد كند.
روز گذشته مایك پمپئو وزیر خارجه، پاتریك شاناهان سرپرست وزارت دفاع، جوزف دانفورت رئیس ستاد مشترك ارتش و جینا هاسپل رئیس سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (سیا) با اعضای كنگره درباره ایران نشست غیر علنی برگزار كردند.
نمایندگان دموكرات پس از این نشست تاكید كردند كه پمپئو جز ارائه حرف های گذشته علیه ایران، موضوع جدیدی مطرح نكرده است.
دیك دوربین سناتور دمكرات هم پس از این نشست توجیهی از 'بی قراری' رئیس جمهوری و مقاماتش برای مواجهه با ایران خبر داد و گفت: اگر رئیس جمهوری تصور می كند بدون مقاومت كنگره می تواند به جنگ دیگری در خاورمیانه وارد شود، در اشتباه است.
شبد**9416**1379