استقرار پزشك آبدرمانی گردشگری اردبیل را توسعه می دهد

اردبیل - ایرنا - استاندار اردبیل گفت: استقرار پزشك آبدرمانی در مجتمع های آبدرمانی استان موجب افزایش گردشگر در تمام فصول سال شده و گردشگری استان را توسعه خواهد داد.

به گزارش ایرنا ، اكبر بهنامجو روز چهارشنبه در نشست با پزشكان عازم كشور تركیه برای دریافت آموزش های پزشك آبدرمانی تشریح كرد: در حال حاضر گرایش مردم به استفاده از طب سنتی و آبدرمانی افزایش یافته و استقرار پزشك می تواند موجب استقبال بیشتر مردم شود.
وی افزود: پزشك آبدرمانی برای اولین بار در سطح كشور در استان اردبیل مطرح شده و می تواند به استفاده بهینه از منابع آبهای درمانی و گرم استان در راستای درمان منجر شود.
استاندار اردبیل با اشاره به مطالعات انجام گرفته در چند كشور در خصوص استفاده از مصارف دارویی و درمانی آب های گرم خواستار گرایش پزشكان به این مقوله برای خدمت رسانی به گردشگران شد.
بهنامجو بیان كرد: بخش خصوصی و سرمایه گذاران مجتمع های آبدرمانی در استان نیز از حضور پزشكان آبدرمانی در این واحدها استقبال می كنند.
حدود 12 پزشك از استان اردبیل برای دریافت آموزش های پزشك آبدرمانی به كشور تركیه اعزام می شوند.
3006/6016