38 درصد اراضي كلزاي آذربايجان شرقي مكانيزه كشت مي شود

تبريز-ايرنا- مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي گفت: از مجموع 5065 هكتار از زمين هاي كلزاي استان، 38 درصد به صورت مكانيزه كشت مي شود.

نادر زارع تالي روز چهارشنبه در مراسم روز مزرعه – زراعت كلزا در اراضي كلزاي مايان سفلي شهرستان تبريز، با بيان اينكه دانه روغني كلزا داراي 40 تا 48 درصد روغن كنجاله و 35 تا 40 درصد پروتئين است، افزود: روغن كلزا به دليل تركيب مناسب اسيدهاي چرب غير اشباع و داشتن پايين ترين ميزان اسيدهاي چرب اشباع با كيفيت ترين روغن خوراكي است.
وي با اشاره به اينكه كاهش وابستگي و الگوي كشت مناسب به دليل نياز آبي كم دو دليل عمده توسعه كشت كلزا مي باشد، اظهار داشت: در راستاي كاهش وابستگي كشور به روغن طي سه سال گذشته توليد دانه روغني كلزا در كشور بيش از 7 برابر رشد داشته و در سال 1397 به 340 هزار تن رسيده است و آذربايجان شرقي نيز با توليد هفت هزار و 135 تن، 2 درصد توليد كشور را به خود اختصاص داده است.
زارع تالي ادامه داد: به دليل خروج مقدار قابل ملاحظه اي ارز براي واردات روغن و دانه هاي روغني از كشور، دولت مصمم است با توسعه كشت كلزا تا 2 سال آينده ضريب خوداتكايي كشور در توليد دانه هاي روغني را از 10درصد به 30 درصد افزايش دهد.
وي اضافه كرد: در راستاي تحقق منويات و دستورات مقام معظم رهبري و همسو با سياست هاي اقتصاد مقاومتي و خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك به خصوص خودكفايي در تامين روغن خوراكي كشور، در سال زراعي 98-1397 در آذربايجان شرقي پنج هزار و 65 هكتار زير كشت كلزا رفته است.
زارع تالي با بيان اينكه در طي پنج سال گذشته سطح زيركشت زراعت كلزا در استان روند افزايشي داشته است، گفت: اين در حالي است كه توسعه كشت دانه روغني كلزا با اهداف فوق در حاشيه درياچه اروميه به عنوان كشت جايگزين ساير محصولات آب بر به عنوان محصولي مناسب در تناوب غلات با نياز آبي كمتر در اين مناطق كشت مي شود بطوريكه بيش از 90 درصد سطح زيركشت كلزا در شهرستانهاي حوضه آبريز درياچه اروميه واقع شده است.
3038/3071