طرح بازآفريني شهري در 20 محله بيرجند اجرا مي شود

بيرجند - ايرنا - رئيس اداره عمران و بهسازي شهري اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي گفت: طرح بازآفريني شهري بايد امسال در 20 محله شهري استان آغاز و اجرا شود.

به گزارش ايرنا جلاليان پور روز چهارشنبه در نشست ستاد بازآفريني شهري بيرجند افزود: در اين زمينه از شهرداري هاي استان خواسته ايم محلات هدف بازآفريني را بر اساس اولويت به ما معرفي كنند كه شهرداري ها برخي محلات را نديده اند يا همان محلاتي كه چند برنامه در آن اجرا شده را اعلام كرده اند.
وي بيان كرد: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده سالانه در سطح كشور بايستي طرح بازآفريني شهري در 270 محله آغاز شود كه سال 96 در 6 محله، پارسال در 13 محله و امسال در 20 محله استان بايد طرح اجرا شود.
رئيس اداره عمران و بهسازي شهري اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي ادامه داد: همچنين تا سال دهم بايستي در 39 محله استان طرح بازآفريني شهري اجرا شود اما قرار نيست اين پروژه ها باقي بماند بلكه سال ورود و خروج از محله نيز بايد تعريف شود.
وي عنوان كرد: دستگاه هاي عضو ستاد بازآفريني بايد نياز خود را اين محلات اعلام كنند اين در حاليست كه دستگاه ها اذعان دارند با كمبود بودجه مواجه اند.
جلاليان پور با بيان اينكه درخواست ها براي محلات كامل نيست اظهار داشت: در برنامه جامع بايستي تمام نياز محلات هدف بررسي و آسيب شناسي شود و در برنامه چهار ساله قرار بگيرد در حاليكه در اين زمينه ضعف وجود دارد.
وي تاكيد كرد: دستگاه هاي اجرايي در زمينه بازآفريني شهري نبايد از مكاتباتي كه با آنها انجام مي شود از ارايه اطلاعات سر باز بزنند و بي توجه باشند.
رئيس اداره عمران و بهسازي شهري اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي يادآور شد: در بيرجند 20 محله هدف بازآفريني شامل چهار محله سكونتگاه، 6 محله با سابقه پيشينه روستايي و 10 محله ناكارآمد مياني تعريف شده است اما در برخي محلات هيچ دستگاهي اولويتي معرفي نكرده است.
وي با بيان اينكه يكي از مصوبات اين نشست ثبت تخفيفات ارايه شده براي 14 پروانه ساختماني صادر شده توسط شهرداري است افزود: در قانون احداث مسكن در مناطق فرسوده و مجموعه هاي حمايتي آمده است شهرداري ها موظف هستند 50 درصد عوارض ساخت را تخفيف بدهند.
وي ادامه داد: همچنين در مصوبه هيات وزيران كه خردادماه سال گذشته نيز تصويب شد طبق ماده 6 تبصره سه، براي احداث مسكن در مناطق مذكور، اگر شهرداري ها تا 100 درصد هم تخفيف دهند معادل اين رقم، توسط سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان همياري شهرداري ها قرار مي گيرد و شهرداري ها موظفند اين مبلغ را با نظارت راه و شهرسازي در محلات هدف بازآفريني هزينه كنند.
جلاليان پور اضافه كرد: در اين زمينه قبل از سال جاري با تمام شهرداري هاي استان مكاتبات لازم انجام شده است كه برخي شهرداري ها اطلاعات لازم را ارسال كرده اند لذا شهرداري ها حق ندارند بابت 50 درصد تخفيفات چك دريافت كنند.
وي اظهار داشت: اولويت محلات هدف بازآفريني شهري از شهرداري ها خواسته شده است و تمام دستگاه هاي اجرايي موظف هستند بر اساس اولويت هاي تعيين شده، پروژه ها را طرح ريزي كنند.
رئيس اداره عمران و بهسازي شهري اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي گفت: تفاهم نامه اي سال 93 بين وزارت راه، سازمان برنامه و بودجه و بانك مسكن منعقد شد كه قرار شد 50 درصد نرخ تسهيلات به عنوان يارانه، سوبسيد داده شود.
وي ادامه داد: در اين ارتبا قرار بود سازمان برنامه اين سوبسيد را در اختيار بانك مسكن قرار دهد اما اين موضوع تا اين لحظه نه تنها در استان كه هيچ جاي كشور انجام نشد و حتي يك فقره وام هم سوبسيد دريافت نكرد.
وي افزود: سال گذشته راه و شهرسازي تلاش كرد حداقل 9 درصد دوران مشاركت را به مشتريان برگشت بدهد اما اين كار هم به نتيجه نرسيد و در نهايت بر اساس تفاهم نامه اي كه بين راه و شهرسازي، صندوق توسعه ملي و سازمان برنامه مبادله شد يكسري وجوه اداره شده در اختيار راه و بانك مسكن قرار گرفت تا دوران مشاركت متقاضيان با نرخ 9 درصد باشد.
جلاليان پور اظهار داشت: بر اساس بخشنامه مربوطه دوران مشاركت تا 30 ماه قابليت افزايش دارد اما در بانك مسكن بر اساس 12 ماه است.
وي ادامه داد: كل دوران مشاركت و فروش اقساطي 120 ماه است، كه در دستورالعمل بيان نشده 50 درصد در پايان دوران مشاركت بايد با سود دوران مشاركت مستهلك شود اما در بانك مسكن اكنون 50 درصد وام ( 40 ميليوني) بايد توسط مشتري هنگام فروش اقساط بايد توسط مشتري مستهلك شود.
رئيس اداره عمران و بهسازي شهري اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي گفت: در سفر وزير راه و هيات همراه به استان در ارتباط نحوه شيوه نامه با معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت بازآفريني شهري مذاكره كرديم كه قول داده شد اين شيوه نامه اصلاح و به استان ابلاغ شود.
7557 * 6054