كتابخانه هاي روستايي نقش مهمي در توسعه اجتماعي دارند

قزوين - ايرنا - فرماندار البرز گفت: كتابخانه هاي عمومي روستايي بدون ترديد در ارتقاي سطح آگاهي جامعه به ويژه روستاييان نقش بسزايي ايفا مي كنند.

به گزارش ايرنا، رضا گروسي روز چهارشنبه در بازديد از كتابخانه هاي عمومي روستاهاي كمال آباد و نصرت آباد اظهار داشت: كتابخانه ها از كانون هاي آگاهي بخشي و اطلاع رساني محسوب مي شوند و مي توانند برنامه ها و سياست ها مناسب و متعالي را فرا روي اعضا قرار دهند.
فرماندار البرز گفت: از جمعيت 2 هزار و 700 نفري روستاي كمال آباد بيش از 600 نفر عضو كتابخانه عمومي هستند كه نسبت به ميانگين استاني از درصد قابل قبولي برخوردار است.
وي تاكيد كرد: اين آمار ارايه شده فعاليت موثر فرهنگي در حوزه كتابخواني در سطح روستاها و به خصوص روستاهاي شهرستان را نشان مي دهد و بايد از فعالان اين حوزه تقدير و تشكر كرد.
شهرستان البرز با مركزيت الوند در 10 كيلومتري قزوين واقع شده است.
8054* 6101