رشته هاي علوم پايه در دانشگاه فرهنگيان زنجان ايجاد شود

زنجان – ايرنا – استاندار زنجان گفت: در هشت رشته فني - مهندسي دانشگاه تحصيلات تكميلي دانشجويان از كارشناسي مستقيم موفق به اخذ مدرك دكتري مي شوند كه نشان از توانمندي و بضاعت اين استان دارد و بايد اين رشته ها را در دانشگاه فرهنگيان بيشتر جذب كنيم.

به گزارش ايرنا، فتح الله حقيقي شامگاه چهارشنبه در جلسه كميته استاني هيات امناي دانشگاه فرهنگيان زنجان افزود: براساس آمار ارائه شده از دانشگاه فرهنگيان زنجان 80 درصد فضاي فيزيكي دانشجويان پسر و 99 درصد نيز از بناهاي دانشجويان دختر اين دانشگاه نيازمند مقاوم سازي است.
وي يادآوري كرد: از طرفي نيز 91 درصد از مدرسان اين دانشگاه مدعو هستند و اين آمارها مطلوب نيست و نشان دهنده ضعف اساسي در زيرساخت هاي دانشگاه فرهنگيان است.
استاندار زنجان گفت: بايد بازديدي از فضاي فيزيكي اين دانشگاه در بخش دختران و پسران با حضور معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و مديركل راه و شهرسازي استان انجام شود.
حقيقي به حضور دانشجويان دختر زنجاني در دانشگاه تربيت معلم قزوين اشاره كرد و افزود: زمينه براي حضور آنها در زنجان بايد فراهم شود و در صورت نياز اين مهم مصوب و اطلاع رساني شود كه مانعي در اين باره وجود ندارد.
وي به رشته هاي تحصيلي در دانشگاه فرهنگيان زنجان اشاره و يادآوري كرد: بايد رشته هايي از جمله فيزيك، شيمي و رياضي كه در آن قوت داريم، راه اندازي شود.
استاندار زنجان گفت: باتوجه به اينكه در اين رشته ها دانشجويان در دانشگاه علوم پايه مدرك دكتري اخذ مي كنند جايگاه ويژه اي داريم.
حقيقي ادامه داد: در دانشگاه تحصيلات تكميلي در هشت رشته فني مهندسي نيز دانشجويان از كارشناسي مستقيم موفق به اخذ مدرك دكتري مي شوند كه نشان از توانمندي و بضاعت استان زنجان دارد كه رشته هاي علوم پايه را بيشتر جذب كنيم.
استاندار زنجان با تاكيد بر اينكه اهداي 100 هكتار زمين براي احداث ساختمان دانشگاه فرهنگيان در شرايط فعلي امكانپذير نيست، گفت: اگر زمينه و توان مالي براي احداث توسط اين دانشگاه وجود داشته باشد بايد اين كار انجام شود.
حقيقي تاكيد كرد: بر اساس قانون بايد واحدهاي دولتي بلااستفاده و مازاد گرفته و با واگذاري تبديل به احسن شود.
وي يادآوري كرد: در حال حاضر ساختمان هاي در حال ساخت و جديد وجود دارد كه دانشگاه فرهنگيان مي تواند مشروط بر اينكه اين دانشگاه تبديل به احسن شود، از آن استفاده كند.
9505/6085