109 زنداني جرائم غيرعمد استان چشم انتظار كمك هاي مردمي هستند

بجنورد- ايرنا- مديرعامل ستاد ديه خراسان شمالي گفت: 109 زنداني جرائم غيرعمد استان با بدهي 50 ميليارد ريال چشم انتظار كمك هاي مردمي هستند.

رضا استاجي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در فاروج اظهار داشت: از اين تعداد پنج زنداني مربوط به اين شهرستان است.
وي شمار زندانيان جرائم غيرعمد استان در سال گذشته را 309 نفر دانست كه از اين تعداد 13 نفر مربوط به شهرستان فاروج بود.
وي بيان داشت: بدهي زندانيان جرائم غيرعمد شهرستان فاروج 6 ميليارد ريال بود كه با توجه به اينكه شكات سال گذشته از 50 درصد حق خود گذشتند و با مبالغ كمك شده از سوي ستاد ديه و خيران، 13 زنداني شهرستان آزاد شدند.
وي در ادامه اظهار داشت: خيران شهرستان فاروج به تعهدات خود در جشن گلريزان سال گذشته پايبند بوده و 100 درصد اين تعهدات وصول شد.
وي همچنين گفت: خيران شهرستان فاروج در جشن گلريزان سال گذشته 200 ميليون ريال كمك يا تعهد پرداخت كمك داشتند كه 100درصد وصول شد و براي كمك به آزادي زندانيان جرائم غير عمد شهرستان هم يك ميليارد و480 ميليون ريال از سوي ستاد ديه پرداخت شد.
استاجي گفت: با توجه به برگزاري جشن گلريزان در سطح شهرستان فاروج و جمع آوري مبلغ 570 ميليون ريال از سوي خيران، اين رقم بعلاوه كمك هاي چند برابري ستاد ديه، براي آزادي زندانيان شهرستان، البته پرونده هاي فاقد كيفري موثر هزينه مي شود.
شهرستان فاروج فاقد زندان است، زندانيان اين شهرستان در زندان شهرستان شيروان نگهداري مي شوند.
7187 / 6042