هدف توليدات نمايشي بايد نشان دادن آسيبهاي واقعي جامعه باشد

مشهد- ايرنا- يك مددكار اجتماعي گفت: هدف توليدات تصويري و نمايشي بايد نشان دادن آسيبهاي واقعي و شايع در جامعه براي مخاطبان باشد.

نسيم بوستاني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: رسانه ها بايد اقدام به روشنگري ‌همراه با ارائه راهكار نموده و در جهت هدايت متوليان به سوي پيشگيري تلاش كنند.
وي اظهار داشت: بزرگ نمايي و در برخي موارد سياه نمايي مي‌ تواند منجر به از بين رفتن قبح يك آسيب در جامعه و حساسيت زدايي مردم نسبت به اين آسيب باشد.
وي گفت: اين در حالي است كه حساسيت زايي مهمترين هدف در توليدات رسانه ‌اي بخصوص در توليدات تصويري، فيلم و سريال است.
اين مددكار ارشد اجتماعي ادامه داد: به عنوان مثال كودكان خياباني از جمله مواردي است كه بسيار بر روي آن كار شده و در اشكال مختلف به نمايش درآمده است اما اين سطح گسترده از نمايش آن موجب شده با مشاهده اين مورد بسيار راحت با آن برخورد كنيم.
وي افزود: مشاهده صحنه ها و تصاويري از حضور كودكان در سطل هاي زباله، حمل كيسه هاي مواد بازيافتي يا دستفروشي ديگر همچون گذشته حساسيت زا نيست و به گونه اي قبح آن از ميان رفته است.
وي اظهار داشت: چنين نمايشي از آسيب ها صرفا موجب بر انگيختن حس ترحم و در نهايت بي تفاوتي مي شود زيرا همراه با راهكار نيست.
بوستاني گفت: بايد ريشه ظهور و بروز آسيب از سوي رسانه به نمايش درآيد تا بتوان آن را پيگيري نمود.
وي با بيان اينكه رسانه ها بايد به ارائه راهكارها و نيز اجبار دستگاههاي مختلف براي خدمت رساني بپردازند، افزود: نمايش معضل و آسيب به تنهايي موثر نيست.
وي اظهار داشت: در زمينه نمايش آسيبي از قبيل كودك آزاري صرفا به آسيب هاي جسمي پرداخته مي شود و ذهن مخاطب محدود به چنين آثاري در پديده كودك آزاري مي شود حال آنكه آزار روحي و غفلت از كودك مي تواند آثار و تبعات بدتري به همراه داشته باشد.
بوستاني ادامه داد: برخي توليدات صدا و سيما ، سينما و شبكه نمايش خانگي به صورت ناخواسته روابط فرازناشويي را در جامعه ترويج مي‌ كنند و قبح آن را از ميان مي برند.
وي گفت: مشاهده مي شود كه نوعي از روابط در برخي سريالها كه همراه با هيچ پيامي نيست به گونه اي براي مخاطبان به نمايش گذاشته مي شود كه به صورت ناخواسته روابط بين يك زن و مرد را بدون مشكل و اغلب به صورت هنجار نشان مي‌دهد.
وي افزود: در روابط دوستي هاي خياباني نيز به همين ترتيب است و گويي نمايش دوستي هاي ميان دختر و پسر در شرايطي انجام مي شود كه به هيچ وجه فضاي فرهنگي و اجتماعي مخاطبان كه در شهرها و روستاهاي مختلف با شرايط كاملا متفاوت فرهنگي هستند در اين توليدات لحاظ نشده است.
بوستاني اظهار داشت: نمايش ارزشها و هنجارها در توليدات نمايشي به دور از واقعيت موجود جامعه و بدون در نظر گرفتن فضاي فرهنگي مخاطبان مي تواند آسيب زا باشد.
7496 / 6053