معاون استاندار خراسان شمالي بر مبارزه با بيسوادي تاكيد كرد

بجنورد- ايرنا- معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار خراسان شمالي گفت: بايد از تمام توان فرمانداري ها، بخشداري ها و دهياري ها براي مبارزه با بيسوادي بهره ببريم.

به گزارش ايرنا، ولي الله حياتي روز چهارشنبه در نشست شوراي سوادآموزي استان اظهار داشت: براي تحقق برنامه هاي سوادآموزي نيازمند به اطلاع رساني هستيم.
وي افزود: بايد برنامه عملياتي براي مقابله با بيسوادي در استان ترسيم شود و در يك برنامه زمان بندي، هدف ها براي شهرستان هاي مختلف تدوين شود.
وي با اشاره به تقدير از دستگاه هاي برتر در زمينه سوادآموزي اظهار داشت: در اين تقديرها بايد ميزان ارتقاي شهرستان ها در سوادآموزي مد نظر باشد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار خراسان شمالي گفت: اگر منابع مالي كه به سوادآموزي استان اختصاص يافته، كفاف نمي دهد بايد از ظرفيت هاي مالي استان در اين زمينه استفاده كنيم.

* شركت 5491 نفر در برنامه هاي سوادآموزي استان
معاون سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت: سال جاري، پنج هزار و 491 نفر تحت پوشش فعاليت هاي سوادآموزي قرار مي گيرند.
مهدي مودي اظهار داشت: بر اساس آمار طرح سرشماري سال 95، 27 هزار و 198 نفر بيسواد در استان وجود دارد كه با توجه به سهميه تعيين شده براي انجام فعاليت هاي سوادآموزي و اعتبارات تنها 9 درصد از جامعه هدف را مي توانيم پوشش دهيم.
وي افزود: امسال يكهزار و 726 در دوره هاي تحكيم سواد، يكهزار و 311 نفر در دوره انتقال و دو هزار و 454 نفر در دوره سواد آموزي شركت خواهند كرد.
وي گفت: بر اساس طرح سرشماري سال 95، 92.85 درصد از جمعيت 10 تا 49 سال استان باسواد هستند اما در برخي از شهرستان ها، ميزان باسوادي كمتر از ميانگين استاني است.
مودي با بيان اينكه براي اين شهرستان ها طرح ويژه در دست پيگيري است افزود: طرح باسواد كردن زنان تركمن در شهرستان راز و جرگلان، يكي از طرح هاي ويژه است كه البته مورد استقبال قرار نگرفت.
وي خاطرنشان كرد: سال گذشته نشست شوراي سوادآموزي استان 30 مصوبه داشت كه 28 مصوبه از اين تعداد اجرايي شده است كه يكي از مصوبه هاي اجرا نشده، آموزش زنان تركمن است.
معاون سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت: يكي ديگر از مصوبه ها كه به طور كامل اجرايي نشد، اختصاص 10 ميليون ريال اعتبار دهياري ها به از بازماندگان از تحصيل است.
7185/ 6042