9 درصد از توليد ناخالص ملي صرف خدمات سلامت مي شود

تهران- ايرنا- معاون درمان وزارت بهداشت گفت: حدود 9 درصد از توليد ناخالص ملي كشور صرف خدمات سلامت مي شود و ميزان پرداخت از جيب مردم بابت خدمات بستري در بيمارستان هاي دولتي 10درصد است. البته در بعضي بيماري ها مانند سرطان، هموفيلي، تالاسمي و دياليز حمايت هاي مالي از بيماران بيشتر است.

به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، قاسم جان بابايي روز چهارشنبه در نشست مشترك با «شياچون شن» مديركل كميسيون بهداشت استان هنان چين ضمن تشريح اقدامات و دستاوردهاي حوزه بهداشت و درمان كشور، افزود: در طول چند دهه اخير در حوزه بهداشت و درمان، اقدامات قابل توجهي در ايران انجام شده است.
وي افزود: ساخت حدود 17 هزار خانه بهداشت و استفاده از ظرفيت نيروي بهورز كه با گذراندن دوره هاي آموزشي به ارائه خدمت مي پرداختند، زمينه دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني را حتي در مناطق دوردست روستايي فراهم كرد. نتيجه اين اقدام كاهش تعداد مرگ و ميرها و افزايش سطح دسترسي مردم به خدمات بهداشتي و درماني اوليه بوده است.

* ارتباط حوزه بهداشت و درمان
جان بابايي بيان كرد: از جمله اقداماتي كه در چند سال اخير صورت گرفته، برقراري ارتباط بين حوزه بهداشت و درمان و سطوح مختلف درماني است كه به عنوان سيستم ارجاع شناخته مي شود. سيستم ارجاع در حال حاضر در 6 استان آغاز شده و در حال توسعه است. استقرار پرونده الكترونيك سلامت و توسعه پزشكي خانواده از ديگر اقدامات در دست اجراي وزارت بهداشت است.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: با توجه به اينكه بيشتر مرگ و ميرها در ايران به علت بيماري هاي غير واگير و مزمن رخ مي دهد، در تمام مراكز درماني، كلينيك هاي بيماري هاي مزمن از جمله ديابت و فشار خون ايجاد شده است. همچنين طرح هاي غربالگري جهت شناسايي بيماران در كشور اجرا مي شود كه اين امر موجب شده علاوه بر كلينيك ها، به صورت گسترده تر در سطح كشور بيماريابي و پيشگيري از عوارض ثانويه صورت گيرد.
جان بابايي افزود: بيماري سرطان نيز از جمله بيماري هاي است كه مورد توجه ويژه قرار دارد و در حال حاضر 140 مركز تشخيص و غربالگري اين بيماري داير شده و افراد به صورت دوره اي مورد بررسي قرار مي گيرند.

*جايگاه ايران در حوزه پيوند عضو
وي اظهار داشت: ايران در زمينه پزشكي پيشرفت چشمگيري داشته است. به عنوان مثال در بحث پيوند عضو كه از موضوعات بسيار تخصصي و پيچيده پزشكي است، كشور ما جايگاه بسيار خوبي دارد. در حال حاضر 70 مركز فراهم آوري پيوند در كشور وجود دارد و رشد و توسعه اين مراكز به گونه اي است كه تنها در يك مركز واقع در شهر شيراز 700 پيوند كليه در سال انجام شده است.

*ايجاد مراكز درمان ناباروري
معاون وزير بهداشت گفت: توجه به رشد جمعيتي نيز از دغدغه هاي اصلي ما است. از اين رو 84 مركز درمان ناباروري در كشور داير شده كه خدمات در اين زمينه را به صورت رايگان به زوج هاي نابارور ارائه مي دهد.

*كنترل مالاريا در ايران
معاون درمان وزارت بهداشت بيان كرد: در كشورهاي همسايه، بيماري هايي همچون مالاريا هنوز وجود دارد، اما در ايران اين بيماري كنترل شده است. همچنين بيماري فلج اطفال نيز ريشه كن شده و داروهاي بيماري هايي نظير ايدز و مالاريا به صورت رايگان براي افراد مبتلا توزيع مي شود.
وي افزود: اين روند مستمر و رو به رشد در كيفيت خدمات دهي به مردم موجب توسعه شاخص هاي بهداشتي و درماني كشور شده است.

*علاقه چين براي گسترش همكاري هاي بيشتر با ايران
در ادامه اين نشست شياچون شن، مديركل كميسيون بهداشت استان هنان چين نيز گفت: در ژنو از كشور ايران به عنوان كشوري كه در كنترل بيماري هاي مزمن به خوبي عمل كرده ياد كردند. ما نيز خواهان گسترش ارتباطات و همكاري هاي بيشتر با وزارت بهداشت و درمان كشور جمهوري اسلامي ايران هستيم.
اين هيات چيني در ادامه سفر خود با هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت و گو و همچنين از چند بيمارستان و مراكز بهداشت و درماني شهري و روستايي در كشور بازديد كردند.
اجتمام*9482*1193