مجمع مشورتی بانوان استان اردبیل تشكیل می شود

اردبیل - ایرنا - مدیركل دفتر بانوان و خانواده استانداری اردبیل از تشكیل مجمع مشورتی بانوان استان خبر داد.

به گزارش ایرنا ، فریبا محمدلو روز چهارشنبه در جلسه مشورتی بانوان افزود: این مجمع با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت های بانوان استان در تمامی عرصه ها راه اندازی می شود.
وی بیان كرد: ارتقای سرمایه اجتماعی زنان و تحكیم بنیان خانواده از دیگر اهداف تسكیل این مجمع است.
محمد لو افزود: این مجمع در قالب كمیسیون آموزش و پژوهش ، سلامت ، فرهنگی و اجتماعی ، حقوقی ، اقتصادی و اشتغال فعالیت خواهد كرد.
وی گفت: بانوان نخبه و صاحب فكر و ایده در این مجمع عضو شده و با برگزاری اتاق های فكر برنامه ریزی های لازم در خصوص ارتقای جایگاه بانوان استان انجام می شود.
3006/6016