استان اردبيل 30 درصد تنوع زيستي كشور را دارد

اردبيل - ايرنا - مديركل حفاظت محيط زيست استان اردبيل گفت: اين استان 30 درصد تنوع زيستي كشور را دارا مي باشد.

به گزارش ايرنا ، محمد خداپرست روز چهارشنبه در همايش روز جهاني تنوع زيستي در اردبيل افزود: 57 گونه پرنده ، 29 نوع خزنده ، 18 نوع ماهي و 17 گونه دوزيست در استان شناسايي شده كه اين امر نشان دهنده تنوع زيستي توانمند اين استان مي باشد.
وي گفت: با برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت بايد از تنوع زيستي استان حفاظت كرده و آن را به نسل بعد انتقال دهيم.
وي همچنين يكي از مهم ترين خطراتي كه تنوع زيستي را به مخاطره مي اندازد را تخريب زيستگاه طبيعي حياط وحش حيوانات دانست و افزود: اگر دنبال حفاظت از تنوع زيستي در استان هستيم مي بايست اولين قدم را در تحقق اين هدف مهم از حفاظت از زيستگاه هاي طبيعي حياط و حش و حراست از منابع طبيعي شروع كنيم.
او اظهار داشت: جلوگيري از چراي بي رويه دام يكي از مهم ترين راهكارهاي حفاظت از تنوع زيستي است ، جلوگيري از فرسايش خاك به عنوان يك سرمايه ملي نقش كليدي و موثري در حفاظت از تنوع زيستي دارد.
وي گفت: ورود گونه هاي مهاجم شرايط اكولوژيكي را براي بسياري از موجودات آبزي فراهم كرده كه نمونه عيني آن را مي توانيم در درياچه نئور مشاهد كنيم و تلاش مي شود با مديريت بهينه اين درياچه اكوسيستم طبيعي را به آن بازگردانيم و باز هم شاهد حيات ماهي زنگين كمان در اين درياچه باشيم.
رييس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي جهاد كشاورزي استان اردبيل هم در اين همايش گفت: حفاظت از تنوع زيستي در گرو حفاظت از منابع طبيعي است.
حسين كربلايي خياوي افزود: جنگل ارس و پسته وحشي در جنوب استان ، جنگل حاتم در مشگين شهر داراي گونه هاي بلوط ، سرخ وليك ، آلوچه وحشي و ون و جنگل فندقلوي اردبيل با گونه غالب فندق به همراه گونه هاي راش ، ممرز و بلوط مي باشد.
وي اظهار داشت: يكي از اقدامات مهم اين مركز در حفاظت از تنوع زيستي شناسايي و معرفي 143 گونه از گياهان شهدزا و گرده زا مرتعي مورد استفاده زنبور عسل در حوزه بالخليوچاي استان اردبيل مي باشد.
او افزود: جمع آوري و شناسايي 217 گونه دارويي در استان، تعيين مناطق پراكنش و خواص دارويي آنها و جمع آوري بيش از 800 نمونه بذور گياهان دارويي از ديگر اقدامات اين مركز در حفاظت از تنوع زيستي است.
6018/6016