آبياري محصولات زراعي جنوب پايتخت با آب سياه ادامه دارد

تهران- ايرنا- رييس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران تصريح كرد: كشاورزان در گذشته در جنوب پايتخت حقابه اي داشتند كه اكنون از آن بي بهره شده اند و به اجبار براي جبران اين كسري هنوز از آب هاي سياه (فاضلاب هاي شهري) استفاده مي كنند.

كريم ذوالفقاري روز چهارشنبه در نشست شوراي سلامت، بهداشت و امنيت غذايي استان تهران افزود: سه نوع آب براي آبياري محصولات كشاورزي مصرف مي شود كه يكي آب سبز يا همان آب حاصل از باران يا چاه هاست، ديگري قهوه اي كه پساب تصفيه خانه ها به شمار مي رود و در نهايت سياه كه فاضلاب رها شده شهرها محسوب مي شود.
وي در عين حال مدعي شد: البته بخش عمده اي از آب سياه در استان تهران اغلب براي محصولاتي استفاده مي شود كه عوارض بسيار كمي براي مصارف انساني دارد.
ذوالفقاري يادآورشد: 1.5 ميليون تن ذرت توليدي اين استان كه مصرف حيواني دارد، 300 هزار تن گندم و 120 هزار تن جو با اين آب سياه آبياري مي شوند.
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران مجموع توليدات كشاورزي اين استان را 5.7 ميليون تن اعلام و بيان كرد: اين استان 12 درصد كل شير خام و 17 درصد تخم مرغ كشور را توليد مي كند.
وي يكي ديگر از مباحث مورد توافق براي نظارت و ارزيابي سلامت و امنيت غذايي محصولات كشاورزي با وزارت بهداشت، درمان و پزشكي را ارزيابي ميزان سموم و كود شيميايي باقي مانده در محصولات كشاورزي خواند.
ذوالفقاري تاكيد كرد: در همين زمينه طرح ارتقاي سلامت هشت محصول پرمصرف در كشور كليد خورده است كه پنج مورد از آنها به شكل انبوه در استان تهران توليد مي شود.
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران خيار بوته اي و گلخانه اي، گوجه فرنگي بوته اي و گلخانه اي و سيب درختي را از جمله پنح محصول داراي توليد انبوه در اين استان اعلام كرد و سه محصول ديگر را پياز، سيب زميني و پرتقال برشمرد.
وي ادامه داد: بناست در مرحله نخست اين طرح براي كاهش بقاياي سموم و كودهاي شيميايي اقدام شود و خود كشاورزان آموزش هاي لازم را ببينند و پايش از سطح مزرعه تا ميادين ميوه و تره بار انجام گيرد.
ذوالفقاري خاطرنشان كرد: در مرحله بعدي به كشاورزي كد 16 رقمي كه در 22 كشور جهان اعتبار دارد اعطا مي شود و اين مساله به بهبود صادرات محصولات كشاورزي كمك مي كند.
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران به انعقاد تفاهم نامه همكاري با سازمان نظام مهندسي و اداره كل استاندارد اشاره كرد و گفت: اين تفاهم نامه با محوريت توليد غذاي سالم با گواهي استاندارد تهيه شده است و در آن تلاش مي شود تا محصولات كشاورزي استاندارد با بقاياي سموم و كودهاي شيميايي كمتر از حد مجاز به دست مردم برسد.
تهرام/3001/ 1008