برنامه ريزي هاي لازم براي جبران خسارات سيل اخير

تهران- ايرنا- مشاور وزير آموزش‌ و پرورش در تشريح كمك به سيل زدگان گفت: با اعزام گروه‌هاي مختلف تخصصي و كارشناسي، ضمن بررسي شعاع و حجم صدمات وارده، برنامه‌ريزي لازم را براي جبران خسارات در دستور كار قرار داد.

به گزارش روز چهارشنبه معاونت رسانه و ارتباطات آموزش ‌و پرورش، «رضا مددي» اظهار داشت : بعد از وقوع سيلاب در برخي از استان‌هاي كشور از جمله گلستان، خوزستان و لرستان وزارت آموزش ‌و پرورش همراه با ساير دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها،گروه هاي مختلف و كارشناسي براي بررسي شعاع خسارات اقدام كرد.
وي افزود: در گام اول ارزيابي‌هايي درباره ميزان تخريب آسيب كلي و جزئي مدارس و مراكز، ميزان آسيب تجهيزات و امكانات مدارس و مراكز، مسائل آموزشي دانش آموزان شامل امتحانات نهائي و كنكور، آسيب‌هاي اجتماعي شامل مسائل روحي، رواني و سلامت دانش آموزان و ميزان آسيب به معلمان اعم از تخريب منزل، آسيب‌ديدگي خود و خانواده و وسايل زندگي انجام شد.
مشاور وزير آموزش ‌و پرورش ارزيابي ميزان خسارات، طرح پويش سيل مهرباني همكلاسي، برنامه‌ريزي آموزشي، تشكيل كلاس‌هاي فوق‌برنامه و تقويتي به ‌منظور جبران بخشي از عقب‌ماندگي‌هاي آموزشي دانش آموزان را از ديگر برنامه‌هاي وزارتخانه در راستاي رفع مشكلات ناشي از سيل اخير عنوان كرد.
مددي با بيان اينكه براي مديريت بهتر كمك رساني به سيل زدگان استان‌هاي معين تعيين شد، تصريح كرد: اتخاذ تصميمات لازم در رابطه با نحوه برگزاري امتحانات نهايي و امتحانات داخلي استان‌ها و چگونگي اتمام سال تحصيلي، برنامه‌ريزي آموزشي بخش ديگري از كمك هايي است كه براي سيل زدگان انجام شده است.
وي يادآور شد: پس از مديريت سيل، كتب درسي و لوازم‌التحرير و تجهيزات موردنياز و بسته‌هاي فرهنگي، هنري و ورزشي در راستاي تقويت روحيه دانش آموزان به نقاط سيل زده ارسال شد.

مشاور وزير آموزش و پرورش اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و مشاوره‌اي با هدف شاداب سازي محيطي، اتخاذ تدابير لازم براي ادامه تحصيل دانش آموزان اعم از ثابت يا موقت، شروع بازسازي و بهسازي فضاهاي آسيب‌ديده و تخريب‌شده را از ديگر فعاليت ها در اين مدت عنوان كرد.

مددي از راه اندازي پويش سيل مهرباني همكلاسي (جمع‌آوري هداياي نقدي و غير نقدي) با محوريت تشكل‌هاي دانش‌آموزي، جمع‌آوري هداياي نقدي و غير نقدي فرهنگيان باهدف كمك به همكاران فرهنگي به‌ويژه خواهران فرهنگي سرپرست خانواده و اعزام تيم‌ها و گروه‌هاي جهادي فرهنگيان و دانش آموزان به مناطق سيل زده را از ديگر اقدامات وزارت آموزش و پرورش برشمرد.
دانام**1883 ** 1200