آتش زدن بقایای مزارع به تنوع زیستی در خوزستان آسیب می زند

اهواز - ایرنا - رییس سازمان جهادکشاورزی خوزستان گفت: آتش زدن بقایای مزارع ، استفاده از کودهای شیمیایی ، سمپاشی بی رویه و غیراصولی و دستکاری خاک به تنوع زیستی در خوزستان آسیب می زند و در آینده ، امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد.

به گزارش ایرنا کیخسرو چنگلوایی روز چهارشنبه در آیینی به مناسب روز جهانی تنوع زیستی در سازمان جهادکشاورزی خوزستان افزود: چرای بی رویه مراتع ، از بین بردن جنگل ها ، افزایش PH و شوری خاک ، قطعه قطعه زمین و زیست گاه ها ، روش های مدیریتی ناصحیح در مزارع ، مندابی و غرقابی شدن زمین ها بر تنوع زیستی اثر منفی دارد.
وی آموزش و آگاهی رساندن به جامعه هدف (بهره برداران بخش کشاورزی) را 2 راهکار مهم در بهبود تنوع زیستی بیان کرد و گفت:تنوع زیستی ، ضامن و عامل پایداری تولید غذای سالم و امنیت غذایی کشور و خوزستان است.
رییس سازمان جهادکشاورزی خوزستان در ادامه تغییرات اقلیمی ،افزایش ناگهانی دمای هوا و دخالت انسان در محیط به تنوع زیستی آسیب زده افزود: سرعت کنونی از بین رفتن گونه های زیستی در دنیا به دلایل گوناگون طبیعی و انسانی 10برابر بیش از سرعت طبیعی از دست رفتن آنان است و این زنگ خطری برای نسل های آینده است.
چنگلوایی به ارتباط تنوع زیستی در بخش کشاورزی و توسعه پایدار آن اشاره کرد و گفت: تنوع زیستی عامل بقای بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی است و چنانچه روند نابودی موجودات زیستی سرعت گیرد در آینده تامین غذای جمعیت رو به افزایش با چالش رو به رو خواهد شد و جبران آن به آسانی میسر نیست.
وی نقش دوستداران محیط زیست ، انجمن های مردم نهاد و نظارت و کنترل دستگاه های اجرایی برای مقابله با عوامل خطرساز نابودی تنوع زیستی را تعیین کننده خواند و ادامه داد: مشارکت و همراهی مردم و توسعه آموزش همگانی می تواند در بهبود تنوع گونه های زیستی در خوزستان موثر باشد.
رییس سازمان جهادکشاورزی خوزستان تولید سالم محصولات کشاورزی را در گرو حفظ و توسعه تنوع زیستی دانست و افزود: کشاورزی علمی و پایدار ، پرهیز از دخالت غیرعلمی در محیط خاک می تواند به تنوع زیستی در خوزستان کمک کند.
در این نشست که به همت دوستداران محیط زیست ، انجمن های مردم نهاد و بخش های فرهنگی و آموزشی دستگاه های اجرایی برگزار شد راه های بهبود تنوع زیستی و ضرورت مقابله با عوامل خسارت باری همچون آتش زدن بقایای مزارع مورد بحث قرار گرفت.
همه ساله پس از برداشت گندم ، برخی کشاورزان خوزستانی بدون توجه به آثار زیانبار آتش زدن بقایای مزارع (کاه و کلش) اقدام به این کار غیرعلمی و مخرب می کنند.
هرچند از روند این کار غیراصولی تا حدودی کاسته شده ولی همچنان برخی بهره برداران محلی در مناطقی از خوزستان ، به دور از عوامل نظارتی و کنترلی اقدام به آتش زدن بقایای مزارع که گاه به آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی و درختان کنار جاده ها می انجامد می کنند.
6065/ 6037