رسانه ها بايد در فرهنگ دفاع مقدس جدي تر وارد شوند

اروميه- ايرنا- مسوول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه شهداي آذربايجان غربي گفت: رسانه ها بايد در فرهنگ دفاع مقدس جدي تر وارد شوند.

به گزارش ايرنا حجت الاسلام عبدالرحيم نجفقلي زاده سرايي روز چهارشنبه در اولين جلسه تخصصي بازخواني كاركرد رسانه و دفاع مقدس و مقاومت در اروميه افزود: رسانه ها موثرترين سلاح عليه توطئه هاي دشمنان انقلاب اسلامي است و در هدايت ذهن ها مثل بمب اتم كارايي دارد.
وي اضافه كرد: اگر در هشت سال دفاع مقدس توانايي ما بيشتر نبود دشمنان ما را زير پاي خود له مي كردند.
وي با اشاره به اينكه در دفاع مقدس راديو توانست به خوبي نقش خود را ايفا كند، اظهار داشت: راديو در جبهه ها بسيار تاثير گزار بوده و مارش هايي كه پخش مي كرد به رزمندگان روحيه دو چنداني مي داد؛ امروز نيز رسانه ها مي تواند فرهنگ دفاع مقدس را در اين زمينه به خوبي به نسل هاي امروز و آينده منتقل كند.
مسول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه شهداي آذربايجان غربي كتاب هاي بي محتوا در حوزه دفاع مقدس را آسيب عنوان كرد و گفت: كتاب هاي «لشكر خوبان»، «با تو مي مانم»، «پسر شجاع» و «آن 23 نفر» به دليل برخورداري از محتواي غني مورد استقبال قرار گرفته است.
نجفقلي زاده سرايي اضافه كرد: دفاع مقدس ظرفيت فراواني براي نگارش كتاب دارد و بايد از اين پتانسيل استفاده بهينه كرد.
وي ادامه داد: آزادي خرمشهر بسيار كار بزرگي بود و امام نيز فرمودند خرمشهر را خدا آزاد كرد و بايد به خوبي در اين زمينه فرهنگ سازي شود.
وي بيان كرد: با دلگرمي همان فرهنگ دفاع مقدس سلاح هايي ساخته ايم كه لرزه به جان دشمنان انداخته است.
وي اضافه كرد: اگر ديروز زدن ناو آمريكا براي ما افسانه بود امروز به بركت خون شهدا ناو دشمن جرات نمي كند به آب هاي ما نزديك شود.
وي ادامه داد: در جنگ هشت سال دفاع مقدس تمام دنيا در مقابل ما صف كشيده بودند ولي رزمندگان اسلام از دشمن نمي ترسيدند و با قدرت با آنها مقابله مي كردند كه نتيجه آن پيروزي انقلاب اسلامي شد.
وي با اشاره به اينكه امروز به شدت به فرهنگ دفاع مقدس نياز داريم، اظهار داشت: در جنگ يك جوان 22 ساله را فرمانده يك گردان مي كردند؛ چرا امروز نهادها و دستگاه هاي اجرايي مديريت را به جوانان مومن نمي دهند.
وي همچنين گريزي به نام فرودگاه اروميه زد و گفت: من از مدت ها پيش تاكيد مي كنم كه نام فرودگاه اروميه به نام شهيد مهدي باكري مزين شود و بايد مسوولان در اين زمينه پاسخگو باشند.
حجت الاسلام سرايي افزود: از رسانه ها انتقاد دارم چرا رسانه ها در اين رابطه از مسولين ذيربط درخواست كنند.
مدير كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس نيز در اين جلسه گفت: ما در محتوا مخصوصا در فضايي مجازي مشكل داريم و بايد اين مشكل حل شود.
سرهنگ جليل وحيدي افزود: اگر در دفاع مقدس متولي امر يك نهاد باشد بسياري از مشكلات حل مي شود.
وي اضافه كرد: ما مي توانيم آثار را جمع آوري و حفظ كنيم و بايد نشر دفاع مقدس را دستگاه هاي ديگر انجام دهند.
6009/7129