150 نقطه بحراني حريق در جنگل‌هاي لرستان شناسايي شد

خرم‌آباد - ايرنا - مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان گفت: 150 نقطه بحراني حريق جنگل‌هاي استان شناسايي شده و نيازمند ديده بان است.

به گزارش ايرنا، شيرزاد نجفي روز چهارشنبه درنشست حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان در سالن جلسات دادگستري لرستان افزود: بحث پيشگيري از حريق در استان نيازمند حمايت دستگاه قضايي است.
وي اظهار داشت: امسال با توجه به بارندگي‌هاي مطلوب شاهد رشد انبوه گياهان به ويژه در زيراشكوب جنگل‌ها و مراتع هستيم كه مسئله حريق هم پس از خشك شدن اين پوشش گياهي جدي خواهد بود.
نجفي به كوهستاني بودن مناطق و قطع شدن راه ارتباطي با برخي نقاط پس از وقوع سيل تاكيد كرد و ادامه داد: در اين راستا انجام اطفاي حريق نيز سخت خواهد بود.
وي بيان كرد: 150 نقطه بحراني آتش سوزي در استان شناسايي شده‌است كه بايد ديده بان در اين مناطق مستقر شود.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان با اشاره به اينكه ايجاد آتش بُر در نقاط حساس و بحراني شروع شد و ليست كشيك نيز فعال است، ادامه داد: استفاده از جوامع محلي و عشاير براي حفاظت از نقاط بحراني و مقابله با حريق در مواقع لزوم بايد در دستور كار باشد.
نجفي اضافه كرد: استقرار بالكگرد براي مواقع بحراني در استان ضروري است.
7273/7274