نظارت بر اشتغال روستايي خراسان شمالي شدت گرفت

بجنورد- ايرنا- مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان شمالي از آغاز دور دوم نظارت بر اجراي طرح هاي اشتغال روستايي و عشايري اين استان خبر داد و گفت: نظارت بر اجراي اين طرح ها و هزينه كرد تسهيلات شدت گرفته است.

حسن نوري روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: دور دوم نظارت بر طرح هاي اشتغال روستاييان و عشاير استان آغاز شده كه در آن، تمام طرح هايي كه با استفاده از اين تسهيلات در حال اجراست، مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد.
وي گفت: از مردم انتظار مي رود در اين نظارت ها كمك كار ما باشند و تخلفات و گزارش هاي احتمالي از انحراف طرح از اعتبارات تسهيلاتي مشاغل روستايي را به ما منعكس كنند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان شمالي تصريح كرد: مردم بيش از همه مي توانند تخلفات و انحراف ها را شناسايي و ما را در جلوگيري از اين روند همراهي كنند.
وي گفت: در دور نخست اين طرح كه پارسال اجرا شد، بررسي نشان داد كه ميزان انحراف طرح ها كمتر از 3 درصد است.
نوري افزود: چهار هزار طرح با استفاده از اعتبارات تسهيلاتي مشاغل روستايي و عشايري در استان اجرايي شده كه براي آن، بيش از 2 هزار و 753 ميليارد ريال اعتبار تسهيلاتي پرداخت شده است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان شمالي تاكيد كرد: هزينه كرد درست تسهيلات اين حوزه از حساسيت و اهميت زيادي برخوردار است و در صورت مشاهده تخلف و انحراف و عدم تحقق تعهدات، تسهيلات از مجري طرح بازپس گرفته شده و يا اين وام با نرخ 18 درصد محاسبه مي شود.
به گزارش ايرنا، پايين بودن نرخ سود تسهيلات روستايي و عشايري سبب اقبال به آن شده و با استفاده از اين اعتبارات طرحهاي بزرگ و ارزشمندي در حال اجرا است.
7185/5132