رسانه و موزه پسر عموي هم هستند

تهران - ايرنا - استاد ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به اشتراكات موزه و رسانه، گفت: اگر رسانه و موزه با هم برادر نباشند، پسر عمو هستند.

مهدي منتظر‌قائم روز چهارشنبه در نشست ارتباط «موزه و رسانه» كه در موزه ملي علوم و فناوري برگزار شد بر ضرورت وجود تكنولوژي هاي جديد در موزه ها تاكيد كرد.
وي با بيان اين كه موزه و رسانه اشتراكات زيادي دارند، گفت: البته تفاوت هاي نيز دارد ولي اگر موزه و رسانه با يكديگر برادر نباشند، پسر عمو هستند.
منتظر قائم درباره شاخص هاي اشتراك، گفت: رسانه در تلاش است آنچه وجود دارد به افكار عمومي منتقل كند موزه ها نيز چنين كاري دارد، تلاش دارد «بود ها را نمود» كند.
اين استاد دانشگاه، افزود: البته الويت موزه ها استفاده از آثاري است كه مشخصه «اصليت» را دارا باشد كه براي رسانه اين موضوع اهميت ندارد.
وي اضافه كرد: در رسانه اولين نسخه ديجيتال با نسخه يك ميليون آن تفاوتي ندارد.
استاد دانشگاه تهران با بيان اين كه هم اكنون شاهد تغيير ذائقه مردم هستيم، گفت: موزه هاي تعاملي مي تواند پرسش هاي بازديدكنندگان را پاسخ دهد.
وي افزود: بكارگيري از تكنولوژي هاي ديجيتال مي تواند به تكامل نمايش آثار در موزه ها كمك كند.

**موزه ها رايگان شود
حسين افخمي عضو هيات علمي و مدير گروه روابط عمومي دانشكده ارتباطات علامه طباطبايي نيز درباره وظايف روابط عمومي و موزه ها، گفت: روابط عمومي موزه هاي مي توانند به ترويج ميراث فرهنگي و دانش عمومي كمك زيادي كنند.
وي با بيان اين كه براي جذاب شدن، مي تواند محتواي مختلفي در موزه ها به نمايش گذاشت، گفت: با همكاري ديگر موزه ها اين كار را امكان پذير است.
افخمي همكاري با ديگر موزه ها جهان از جمله ديگر كارهاي روابط عمومي براي جذب بازديد كننده دانست.
اين استاد دانشگاه يكي ديگر از نيازهاي موزه ها را جذاب شدن آنها دانست و گفت: سرگرمي يكي از نياز هاي مهم در موزه هاست كه ما از آن غافل هستيم.
وي افزود: موزه خير عمومي به جامعه مي دهند و بايد همچون بهداشت رايگان به مردم عرضه شود.
وي بكار گيري از تكنولوژي هاي ديجيتال را براي موزه ها را مهم دانست و گفت: امروز بسياري از موزه هاي جهاني بصورت ديجيتال قابل دسترس است.
اين استاد دانشگاه رايگان شدن موزه ها ضروري دانست و گفت: اين كار به سرمايه گذاري موزه كمك مي كند، زيرا همه افراد مي توانند به موزه ها مراجعه كنند كه سبب افزايش دانش عمومي و كمك به ترويج ميراث فرهنگي مي كند.
فراهنگ **3377** 9246 **