بيش از 46 هزار دستگاه كاميون از مرز بازرگان عبور كرد

اروميه- ايرنا- مدير پايانه مرزي بازرگان با اشاره به اينكه اين مرز يكي از پايانه هاي مهم زميني كشور است، گفت: در ارديبهشت سال جاري 46 هزار و 865 دستگاه كاميون از اين مرز عبور كرد.

جابر اكبرزاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا متوسط تردد روزانه كاميون از اين مرز را 756 دستگاه عنوان كرد و افزود: در اين مدت 20 هزار و 538 دستگاه كاميون از كشور خارج شد كه نسبت به سال قبل از آن 2 درصد كاهش داشت.
وي از تردد 283 هزار و 22 مسافر طي ارديبهشت ماه از طريق اين پايانه خبر داد و بيان كرد: ميانگين تردد روزانه مسافر از اين مرز چهار هزار و 549 نفر بوده كه از افزايش 11 درصدي نسبت به سال 1397 برخوردار است.
به گزارش ايرنا آذربايجان غربي داراي پنج پايانه مرزي شامل بازرگان ماكو، رازي خوي و سرو اروميه در مرز تركيه، صنم بلاغي پلدشت در مرز نخجوان و تمرچين پيرانشهر در مرز عراق است.
كل پايانه هاي مرزي كشور 22 مورد است كه حدود يك چهارم آنها در آذربايجان غربي قرار دارد؛ گمرك بازرگان يكي از مبادي سه گانه تجارت مرزي ايران و تركيه به شمار مي رود و در شمال آذربايجان غربي واقع است.
7132/7129