قطعي آب 2شهرك شاهرود به سرعت برطرف مي شود

شاهرود - ايرنا - مدير امور آب و فاضلاب شاهرود گفت : آب مناطقي از شهرك هاي امام و البرز كه از ساعتي پيش دچار قطعي شده اند با مرمت قنات اين شهر تا ساعاتي ديگر برطرف مي شود.

ابراهيم باقري عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : سيلاب در منطقه ' نكارمن ' به قنات شاهرود خسارت زده و موجب گل آلود شدن آب شده است.
وي ادامه داد: كاركنان آبفاي شاهرود به سرعت در منطقه حاضر شده و كار مرمت را آغاز كرده اند.
باقري با بيان اين كه آب مورد نياز بخش زيادي از مردم شهرك امام و البرز از ديگر منابع تامين شده ، افزود : با تلاش كاركنان اين اداره مشكل آب آشاميدني اين دو شهرك تا شامگاه امروز برطرف خواهد شد.
به گزارش ايرنا، بارش رگبار باران در برخي مناطق شرق استان سمنان موجب جاري سيلاب شده است.
شاهرود 73هزار و 500 مشترك آب دارد و طول شبكه آبرساني آن 625 كيلومتر است.
طول خط انتقال هم 160كيلومتر است و 60 هزار متر مكعب مخزن و 23 شير فشار شكن براي آبرساني به مردم شهر شاهرود بكار گرفته شده است.
اكنون آب آشاميدني مردم شاهروداز طريق يك رشته قنات و 23 حلقه چاه تامين مي شود.
7358/6167