ساعت كار ادارات مناطق گرمسيري ايلام كاهش يافت

ايلام - ايرنا - معاون توسعه منابع انساني استانداري ايلام گفت: ساعت كاري كاركنان دستگاه هاي اداري دولتي مناطق گرمسيري استان از امروز كاهش يافت.

معروف بسطامي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: ساعت كاري براي مناطق گرمسير از تاريخ يك خرداد 98 در شهرستان هاي دهلران، مهران، دره شهر، آبدانان و بدره از ساعت هفت صبح تا 14 عصر لحاظ شده است.
وي افزود: همچنين براي شهرستان هاي ايلام، ايوان، چرداول، سيروان و ملكشاهي هم ساعت كاري از اول تيرماه و از ساعت هفت صبح تا 15 عصر خواهد بود.
وي تاكيد كرد: ساعت كار بخش هاي درماني چون بيمارستان ها، مراكز درماني و امدادرسان با توجه به مسئوليت خود تغيير نمي كند.
معاون توسعه منابع انساني استانداري ايلام يادآور شد: به منظور كاهش مصرف برق در ساعات اوج، مديريت بهينه انرژي در ساعت كاري و نيز تامين برق مشتركان مسكوني برنامه ششم توسعه موضوع تعيين و تغيير ساعت كار پيش بيني شده است.
بسطامي يادآوري كرد: بنا به مصوبه هيات دولت مبني بر واگذار اختيار تعيين و تغيير ساعت كار ادارات و دستگاه هاي دولتي، بانك ها، شهرداري ها و ساير موسسات عمومي غيردولتي هرساله متناسب با تغيير فصل به استانداري ها واگذار شده است.
به گزارش ايرنا، استان ايلام سال گذشته شاهد قطعي هاي مكرر برق از تير تا اوايل شهريورماه بود كه اين موضوع مشكلاتي را براي مشتركان خانگي، تجاري، اداري و عمومي ايجاد كرد.
7172/6119