تكميل 300 پروژه نيمه كاره خلخال 25 سال زمان نياز دارد

اردبيل - ايرنا - فرماندار خلخال گفت: در شرايط اعتباري فعلي ، كاهش 50 درصدي اعتبارات استاني همراه با محدوديت اعتبارات عمراني ملي، تكميل و بهره برداري از 300 پروژه و طرح عمراني نيمه كاره آغار شده از سال هاي گذشته اين شهرستان ، 25 سال طول خواهد كشيد.

به گزارش ايرنا ، فريدون بابايي روز چهارشنبه در جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي خلخال افزود: دل بستن به اعتبارات دولتي براي تكميل برخي از پروژه هاي فرهنگي همچون پروژه نيمه ساختمان كتابخانه مركزي انتظار بيهوده اي است.
او اظهار داشت: عمليات اجرايي ساخت كتابخانه مركزي خلخال در شرايط مطلوب اقتصادي كشور از 9 سال پيش آغاز و با 10 درصد پيشرفت فيزيكي رها شده است.
وي همچنين گفت: در حالي كه سقف اعتبارات استاني سال گذشته 50 درصد كاهش يافته و تنها 20 درصد از اين اعتبار منظور شده براي طرح هاي عمراني تخصيص يافته نبايد در انتظار تخصيص اعتبارات كلان مورد نياز براي تكميل اين گونه پروژه هاي عمراني و فرهنگي منطقه ماند.
بابايي بيان كرد: علاوه بر كاهش سقف اعتبارات استاني ، در قانون بودجه سال جاري كشور دولت دستگاه هاي اجرايي را موظف به داشتن پشتوانه مالي براي شروع پروزه هاي عمراني كرده طوري كه هر دستگاهي كه 30 درصد از كل اعتبار مورد نياز پروژه پيشنهادي آن در حساب خود را موجود نداشته باشد از آغاز پروژه منع شده است.
فرماندار خلخال اظهار داشت: با اين حال براي تامين اعتبار تكميل پروژه نيمه كاره ساختمان كتابخانه مركزي اين شهر تلاش مي شود و با توجه به قول هاي داده شده از مركز استان تلاش مي كنيم اعتبار اين پروژه و نيز طرح ساماندهي و مرمت كتابخانه هاي عمومي را با استفاده از منابع غيردولتي تامين كنيم.
وي با بيان اينكه در كنار ارتقاي امكانات سخت افزاري كتابخانه ها براي جلب نظر مخاطبان كتاب و افزايش سرانه مطالعه در جامعه نيز بايد فعاليت شود، افزود: در سال هاي گذشته برغم امكانات محدود و ابتدايي بودن ساختمان كتابخانه ها آمار مراجعان به كتابخانه ها و سرانه مطالعه كتاب بسيار بهتر و بيشتر از امروز بود.
به گفته حسين بصير ، مدير كتابخانه هاي عمومي خلخال در حال حاضر پنج هزار و 394 نفر عضو فعال كتابخانه هاي عمومي اين شهرستان هستند.
وي افزود: روزانه بطور ميانگين 450 نفر به كتابخانه هاي عمومي 9 گانه اين شهرستان مراجعه مي كنند و در سال گذشته 57 هزار و 231 نسخه كتاب از مجموع كتابخانه هاي عمومي امانت گرفته شده است.
7119/6018