افزايش قيمت قير از مشكلات ترميم آسفالت خيابان هاي اهواز است

اهواز – ايرنا- مديرعامل سازمان عمران شهرداري اهواز گفت: قيمت قير در مدت زمان كمي از هر تن هفت ميليون ريال به 35 ميليون ريال رسيد ازهمين رو تامين منابع مالي لازم براي ترميم روكش آسفالت خيابان ها به يكي از مشكلات شهرداري است.

عباس دغاغله روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: درحال حاضر قير به مقدار كافي توليد مي شود اما قيمت آن افزايش يافته است و به شرط تامين نقدينگي امكان خريد آن وجود دارد.
وي با بيان اينكه قيمت قير در بورس تعيين مي شود و ارتباط مستقيمي با نوسانات دلار دارد ادامه داد: وضعيت برخي از خيابان هاي شهر به لحاظ روكش آسفالت ها نامناسب است و بارش هاي اخير نيز بر حجم اين مشكل افزوده اند از همين رو براي نخستين بار لكه گيري آسفالت خيابان ها با روش هندسي و اصولي در دستور كار قرار گرفته است.
دغاغله با اشاره به فعال شدن چهار تيم ترميم روكش آسفالت خيابان ها در اهواز يادآور شد: اولويت نخست خيابان ها و شريان هاي اصلي شهر مانند جاده ساحلي است و پس از آن ترميم آسفالت ساير مناطق نيز آغاز مي شود.
وجود چاله هاي فراوان در بسياري از خيابان هاي شهر اهواز سبب مشكلاتي در رفت و آمد شهروندان شده است و آنها خواستار رفع اين خرابي ها هستند.
9887/6002