المپياد ظرفيت خوبي براي انتخاب دستياران آموزشي و پژوهشي است

اهواز-ايرنا- معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: چند سالي است كه دانشگاه تصميم دارد دستيار آموزشي و پژوهشي را از ميان افراد توانمند انتخاب كند كه مي توان از ظرفيت برگزاري المپيادها براي اين انتخاب بهره گرفت.

به گزارش ايرنا عليرضا جليلي فر در پانزدهمين آيين تجليل از دانشجويان استعداد درخشان و برگزيدگان المپياد دانشجويي دانشگاه شهيد چمران اهواز در محل تالار شهيد مطهري دانشكده علوم اين دانشگاه اظهار داشت: پژوهش و آموزش با هم رشد مي كند و فردي مي تواند يك محقق توانمند باشد كه به خوبي آموزش ديده باشد.
معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيان كرد: المپيادهاي دانشجويي اين دانشگاه در سال تحصيلي جاري در 40 رشته برگزار شد كه نسبت به سال تحصيلي پيش از آن 2 رشته اضافه شده است.
وي اضافه كرد: در آزمون هاي المپيادهاي دانشجويي اين دانشگاه در سال تحصيلي جاري 132 نفر در مقطع ارشد و 2 نفر در مقطع دكتري حائز رتبه هاي برتر شدند.
وي گفت: هدف از برگزاري المپيادهاي دانشجويي شناسايي دانشجويان با استعداد و تقويت مهارت و توانمندي آن ها است.
وي ادامه داد: بايد به مرحله اي در دانشگاه برسيم كه تمام دانشجويان در پرورش استعدادها و مهارت هاي خود فعال باشند.
در ادامه اين آيين مدير گروه استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيد چمران اهواز بيان كرد: نياز است كه آيين نامه هاي جذب استعداد بر اساس بخشنامه هاي جديد انجام شود و شرايط را براي تقويت و مهارت آموزي دانشجويان توانمند فراهم كرد.
امير محمد احدي گفت: تعامل بين دانشگاه و نخبگان بايد 2 طرفه باشد و انتظار مي رود كه نخبگاني كه وارد تحصيلات تكميلي مي شوند فعاليت پژوهشي و تحقيقاتي بيشتري داشته باشند.
مدير گروه استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيد چمران اهواز بيان كرد: دانشجوي نخبه بودن تنها در درس خواندن با نمرات عالي خلاصه نمي شود، دانشجويان با استعداد بايد توانايي انجام كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي داشته باشند.
در اين آيين از تعدادي از دانشجويان برتر المپيادهاي دانشجويي و استعدادهاي درخشان تجليل شدند.
گفتني است 420 دانشجوي با استعداد درخشان و نخبه در مقاطع مختلف تحصيلي عضو گروه استعدادهاي درخشان دانشگاه چمران اهواز هستند.
در سال تحصيلي جاري در 40 رشته المپياد دانشجويي در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد.
7158/6002