هواشناسي رگبار و وزش باد براي البرز پيش بيني كرد

كرج - ايرنا - مدير كل هواشناسي استان البرز اعلام كرد كه از عصر امروز وزش باد شديد و بارش هاي رگباري براي استان پيش بيني مي شود.

منصور رحمانيان روز چهارشنبه به ايرنا گفت: بررسي الگوهاي پيش يابي حاكي از جوي كم و بيش ناپايدار در منطقه البرز مركزي مي باشد كه به موجب آن امروز آسماني نيمه ابري ، وزش باد گاهي شديد، رگبار پراكنده و به تدريج شب كاهش ناپايداري مورد انتظار مي باشد.
وي ادامه داد : طي سه روزآينده وزش باد پديده غالب استان مي باشد.
رحمانيان گفت: دماي هواي البرز امروز بين 10تا 26 درجه بالاي صفر و فردا پنجشنبه بين 13 تا 28 درجه و روز جمعه بين 13 تا 29 درجه بالاي صفر خواهد بود.
7410/ 6155