گراني كاغذ و حال ناخوش مطبوعات محلي در مازندران

ساري-ايرنا- افزايش چند برابري قيمت و كمبود كاغذ در كشور كه از حدود يك سال گذشته شروع شد، چاپ و نشر نشريات و روزنامه هاي محلي مازندران را نيز تحت تاثير خود قرار داد به طوري كه اكثر روزنامه ها و هفته نامه ها اين خطه شمال كشور كم كار شدند.

براساس گزارش ميداني خبرنگار ايرنا، افزايش قيمت كاغذ در بازار آزاد و تاخير در توزيع كاغذ يارانه اي دولتي در مازندران باعث شد تا از 135 چاپخانه داراي مجوز در اين استان كمتر از يك سوم فعال باشند و اين تعداد نيز با ظرفيت كمتر از نصف سرگرم توليد و كار هستند.
براساس اين گزارش همچنين از 16 روزنامه و 50 هفته نامه محلي داراي مجوز در اين استان نيز اكثر آنها فعاليتشان رو به محاق رفته به طوري كه به جزء تعداد انگشت شمار روزنامه محلي و هفته نامه مابقي هيچ گونه فعاليتي ندارند و اين مشكل ويژه نامه استاني روزنامه هاي ملي از جمله ايران، همشهري و جام جم را نيز تحت تاثير خود قرار داد و اين روزنامه ها ويژه نامه استاني خود را به طور كامل تعطيل كردند.
** كسادي بازار كسب و كار چاپ و نشر
رئيس اتحاديه چاپخانه داران مازندران در اين باره گفت: گراني كاغذ در بازار آزاد و تاخير در توزيع يارانه اي آن در داخل استان بازار چاپ و نشر را در اين خطه شمال كشور با داشتن 135 چاپخانه داراي مجوز با افزون بر يك هزار كارگر فعال نيز تحت تاثير قرار داد.
علي اصغر دريايي به خبرنگار ايرنا افزود: هم اكنون كمتر از يك سوم چاپخانه هاي داراي مجوز در اين استان با نصف ظرفيتشان فعاليت روزانه دارند و مابقي كركره واحدهاي خود را پايين كشيدند و كارگرانشان را نيز اخراج كردند تا به اميد روزي كه شايد اين معضل برطرف شود.
وي اضافه كرد: علاوه بر آن گراني حدود4 برابر قيمت كاغذ در يك سال اخير باعث شده تا درخواست براي چاپ نيز از سوي ناشران و روزنامه هاي محلي كاهش يابد و اين كار بازار ما را با كسادي مواجه كرد.
وي توضيح داد: در سال گذشته يك رل كاغذ با قيمت يك ميليون و 400 هزار ريال در اختيار ما قرار مي گرفت ولي امروز قيمت اين كاغذ در بازار آزاد به حدود 6 ميليون ريال رسيد.
وي گفت: در سال جاري حدود 24 تن كاغذ با ارز يارانه اي در بين چاپخانه داران توزيع شد كه حدود يك تا دو ماه نياز واحدهاي فعال را تامين مي كند.
*** محاق رفتن كارنشريات حرفه اي
سردبير روزنامه همشهري ويژه مازندران نيز گفت: گراني قيمت كاغذ فعاليت اكثر نشريات محلي اين خطه شمال كشور به عنوان دومين استان در برخورداري از مجوز روزنامه محلي كشور را به محاق برد به طوري كه در شرايط فعلي از 16 روزنامه و 50 هفته نامه فعال ، كمتر از انگشتان يك دست روزنامه و هفته نامه فعال داريم.
اشكان جهان آراي به خبرنگار ايرنا افزود: همين تعداد روزنامه فعال در استان نيز به طور مداوم چاپ ندارند و بيشتر فعاليتشان به صورت پي دي اف و در فضاي مجازي است.
وي اضافه كرد: افزايش چند برابر قيمت كاغذ نه تنها چاپ نشريات محلي كه ويژه نامه استاني روزنامه هاي ملي را در اين خطه شمال كشور نيز تحت تاثير قرار داد و اين ويژه نامه ها نيز چاپشان متوقف شد.
وي معتقد است بيشترين ضربه ناشي از گراني كاغذ در استان به فعالان حرفه اي اين بخش وارد شد به طوري كه ديگر اين گروه كه دغدغه كارحرفه اي داشتند ، نمي توانند فعاليت حرفه اي خود را دنبال مي كنند.
به گفته وي تاكنون وعده اختصاص كاغذ به نشريات محلي از طريق صنايع چوب و كاغذ با قيمت كمتر از بازار نيز عملي نشده است.
جهان آراي بيكاري خبرنگاران نشريات محلي و ويژه نامه روزنامه هاي ملي در استان ها از عواقب ناگوار وضعيت نابسامان كاغذ در مازندران بيان كرد.
*** حال ناخوش مطبوعات
مسوول دفتر نمايندگي خانه مطبوعات مازندران در ساري در اين باره گفت: با گراني كاغذ مطبوعات اين استان حال و روز خوشي ندارند و به جزسه روزنامه مابقي ( 13) روزنامه ديگرهيچ فعاليتي ندارند.
محسن هدايتي گفت: برخي از اين نشريات محلي نيز به دليل چاپ سياه و سفيد همچنان روپا هستند و مابقي هر چند روز يكبار چاپ دارند كه ديگر در زمره روزنامه نمي توانند قرار گيرند.
به گفته وي پيگيري خانه مطبوعات براي سهيمه كاغذ يارانه اي براي روزنامه هاي محلي اين استان نيز تاكنون رنگ عملي به خود نگرفته است.
**** درخواست سهيمه كاغذبراي نشريات محلي
معاون مطبوعاتي و امور رسانه اي اداره كل فرهنگي و رسانه اي ارشاد مازندران گفت: اين اداره كل براي دريافت سهميه كاغذ، سه ماهه بهار نشريات محلي در اين استان درخواستش را به وزارت ارشاد ارسال كرد كه مورد موافقت قرارگرفت.
عباس زارع به خبرنگارايرنا افزود : براساس اين پيشنهاد تا نيمه دوم خردادماه جاري حدود 146 تن كاغذ 45 گرمي و 217 تن كاغذ 75 گرمي براي توزيع در بين نشريات محلي به مازندران اختصاص داده مي شود.
وي تعداد روزنامه هاي محلي فعال دراين استان را 16 و هفته نامه را حدود 54 نشريه اعلام كرده است.
وي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين با پيگيري استاندارمازندران از صنايع چوب و كاغذ به عنوان واحد فعال در استان نيز قرار شد تا كاغذ با قيمت پايين تر از بازار به صورت سهميه ماهانه در اختيار نشريات قرار گيرد و با اجرايي شدن اين طرح ها تا حد زيادي مشكل رسانه هاي مكتوب در استان كاهش خواهد يافت.
*** توزيع 24 تن كاغذ در بين چاپخانه داران
معاون فرهنگ و ارشاد مازندران گفت: در سال جاري 24 تن كاغذ با ارز يارانه اي 4 هزار و 200 توماني در بين حدود 135 واحد فعال توزيع شد.
زارع خاطرنشان كرد : همچنين دفتر نشر و امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نظر دارد تا كاغذ با تعرفه دولتي در اختيار چايخانه هاي داراي ليتوگرافي و زنيك قرار گيرد.
*** پيش بيني سهميه براي ناشران
زارع اظهارداشت: همچنين براساس تصميم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سهميه كاغذ با نرخ ارز دولتي براي ناشران نيز پيش بيني شد كه به افراد متقاضي چاپ كتاب به ميزان چاپ سال هاي 96 و 97 كاغذ داده مي شود.
وي تعداد انتشار كتاب در مازندران را براي سال گذشته حدود 800 عنوان با حدود 800 هزار جلد بيان كرد و اظهارداشت: به ناشران نيز به همين ميزان سهميه كاغذ يارانه اي اختصاص داده مي شود.
مازندران 2 واحد توليدي و صنعتي چوب و كاغذ تحرير در ساري و بندراميرآباد دارد كه ميزان توليد اين 2 واحد در سال به افزون بر 200 هزار تن مي رسد.
در شرايط فعلي هر 2 واحد توليدي و صنعتي چوب و كاغذ در مازندران به دليل كمبود نقدينگي و مواد اوليه با مشكل مواجه اند.
6982/1899