زمين احداث منازل مسكوني پنج روستاي سيلزده لرستان جانمايي شد

خرم آباد -ايرنا- معاون هماهنگي امور عمراني استانداري لرستان گفت: زمين مورد نياز جهت احداث منازل مسكوني پنج روستاي سيلزده استان جانمايي شده است.

به گزارش ايرنا، احمد مراد پور روز چهارشنبه در جلسه حفاظت از امور اراضي ملي و منابع طبيعي افزود: پس از مراحل امداد و نجات مراحل ارزيابي ساختمان هاي آسيب ديده از سيل استان انجام شد و 35 هزار واحد مسكوني در شهر و روستاهاي لرستان توسط بنياد مسكن كشور مورد ارزيابي قرار گرفت.
وي اظهار داشت: براي هر شهر و بخشي يك استان معين در نظر گرفته شد كه از مجموع 35 هزار واحد مسكوني ارزيابي شده براي 33 هزار واحد تشكيل پرونده شده است.
مرادپور ادامه داد: 1200 روستاي استان دچار خسارت سيل شد كه برخي روستاها و شهرها به دليل قرار گيري در بستر رودخانه ها نيازمند جابجائي هستند.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري لرستان گفت: هفت روستا بايد به طور كامل جابجا شوند.
وي افزود: زمين مورد نياز پنج روستا تامين شده است و 2 روستاي بابازيد و ملاوي در اين زمينه دچار مشكل هستند.
مرداپور اظهار داشت: اهالي روستاي بابازيد اصرار به ساخت و ساز در مكان قبلي هستند كه به دليل قرار گيري در حريم رودخانه امكان پذير نيست.
وي ادامه داد: تعدادي از منازل معمولان و پلدختر نيز در حريم رودخانه قرار دارند كه بايد جابجا شوند و نيازمند زمين هستند كه با حمايت دادستان موانع موجود برطرف شد.
مرادپور عنوان كرد: در پلدختر 4100 واحد آسيب ديده وجود دارد كه 400 واحد احداثي كامل است و 120 واحد بايد جابجا شوند.
وي با انتقاد از عملكرد بنياد مسكن در راستاي احداث مسكن سيلزدگان گفت: اولويت اقدامات بايد به ترتيب واحدهاي تعميري، بازسازي و جابجائي باشند.
وي افزود: بنا بر آخرين آمار از 11900 واحد حدود 400 واحد پي كني شده است كه نسبت بسيار ضعيفي است.
7274/6060